YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 

 • Vermeidbarkeit und Zwangsläufigkeit der Katastrophen in den ausgewählten Werken “Andorra” und “Biedermann und die Brandstifter” von Max Frisch, Nural Aydın, Ankara, 2005.
 • “Ölünceye Kadar Seninim” eine Parodie vom “Der Tod in Venedik” , Şeref Ateş, Ankara, 1987.
 • H. Böll’ün “Die Verlorene Ehre der Katharina Blum” adlı eserinin analizi çerçevesinde bu eserin A. Cemal’in “Katherina Blum’un Çiğnene Onuru” adlı çevirisi ile çeviribilimsel karşılaştırılması, Yakup Kiriş, Ankara, 2002.
 • Aydınlanma Devri Görüşüyle Onsekizinci Asır Alman Edebiyatı’nda Türkler, Selçuk Ünlü, Erzurum, 1973.
 • R. Maria Rilke ile Ahmet Haşim’in Nesrinde Sembolist Üslup, Necati Yılmaz, Ankara, 1984.
 • “Türkçe’de Franz Kafka ve Dönüşüm” Çeviribilimsel Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Sevtap Konmuş, Ankara, 2007.
 • Zaven Biberyan’ın “Ylnızlar” Adlı Romanıyla Barbara Frischmut’un “Pembe ve Avrupalılar” Adlı Romanında Türk İmgesi, Yıldız Deveci, Ankara, 2006.
 • Siegfried Lenz’in “Vatan Müzesi” Adlı Yapıtında “İnsana Özgürlük” Kavramı, Hikmet Tan, Erzurum, 1993.
 • Stefan Zweig’in Biyografileri Aracılığıyla Avrupa Aydınlanmasının Birey İnsanı, Sacide Akçıl, Ankara, 2002.
 • Çağdaş Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’nda Üstkurmaca, Yelda Filiz Oral, Ankara, 1998.
 • Türkiye’de Yaşayan Yabancıların Çocuklarının Yabancı Dil Eğitiminde Masalın Etkisinin Araştırılması, Deniz Akça, Ankara, 2001.
 • Botho Strauss’un “Die Fremdenführerin”, “Gross und Klein”, “Kaldewey Farce” Adlı Tiyatro Eserlerinde Postmodern Boyut, Mane Savaş Kaplan, Ankara, 1999.
 • Ankara Üniversitesi’nde ve Özbekistan Okullarında Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretim Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Amire Akçay, Ankara, 2005.
 • İgnacio Aldecoa’nın Öykülerinde Ortak Temalar, Suna Arsal Kutlu, Ankara, 1998.
 • Eine Semiotische Analyse über die Werbediskurse im Deutschen und Türkischen Fernsehen, Emre Adıgüzel, Ankara, 2005.
 • Edebi Devirler Arası Bir Karşılaştırma: Klopstock, Kleist ve Grabbe’nin “Hermann Savaşı”, Handan Ekeyılmaz, Ankara, 2001.
 • Marie Luise Kaschnitz’in Seçme Yapıtlarında Çağın Bireysel Ve Toplumsal Sorunlarının Yansıması, Buket Güder, Ankara, 1999.
 • Zur Benennung der Stadtviertel, Strassen und Plätzen in Berlin und in İstanbul-eine vergleicehder Beitrag zur lexikalischen und semiotischen Sprachforschung, Gürkan Korkut, Ankara, 2005.
 • Fransızca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Le Noviel Espaces 1 ve 2”  nin İncelenmesi, Nezihe Er, Ankara, 2002.
 • Erweiterung der fremdsprachlichen Kompetenzdurch Übersetzungen, Yıldırım Tuğla, Ankara, 2003.
 • Die Bedeutung des Raumes, Beziehungsweise des Ortes und ihr Einfluss auf die Seele des Menschen untersucht in den Romanen Frischs “Stiller” und “Homo Faber”, Şenay Köksoy, Ankara, 1980.
 • Christoph Mickel Erzahlung “Suchbild über meinen Vater” ,Melek Murat, Ankara, 1981.
 • Der historische Roman in der modernen Literatur-eine vergleichende Untersuchung über die Romane “Kohlhaus” von Elisabeth Plessen und “Hilal Görününce” von Sevinç Çokum, Yılmaz Koç, Ankara, 1987.
 • Wolfgang Koeppens “Der Tod in Rom”- Versuch einer Interpretation, Gisele Düschner, Hannover.
 • Die Sozialkritik in den utopischen Romanen” Nein”-“Die Welt der Angeklagten” von Walter Jens und “ Balık İzlerinin Sesi” von Buket Uzuner, Faruk Yücel, Ankara, 1994.
 • Höfflichkeit und Höfflichkeitsformeln, Yadigar Eğit, İzmir, 1996.
 • Gesellschaftskritik in Thomas Manns “Der Zauberberg” und Heinrich Manns “Der Untertan”, Nevzat Kaya, Ankara, 1992.
 • Almanca’da Ferit Edgü. “Hakkâri’de Bir Mevsim” Üzerine Bir İnceleme, Angelika Arman, Ankara, 1999.
 • Die Waldorfpädagogik und die gegenwärtige Situation des Fremdsprachenunterrichts der Waldorfschule, Orhan Demirtaş, Ankara, 1999.
 • Barbara Frischmut ve Alev Tekinay2ın Eserlerinde Sosyal ve Kültürel Değişmelerin İzleri, Sabri Eyigün, Ankara, 1995.
 • Yunus Emre ve Angelus Silsius’da Kozmik/Evrensel Bilinç, Müzeyyen Güzelgün, Ankara, 1996.
 • Basın Dili, Ali Can, Ankara, 1994.
 • Sprachproblematik im Martin Walsers Roman “Brandung”, Sevil Onaran, Ankara, 1987.
 • Biyografiden Kurmacaya: Friedrich Dürrenmatt’ın “Konularım” ile Selim İleri’nin “Cemil Şevket Bey, Aynalı Odaya İki Revolver” i Arasında Bir Karşılaştırma, Berna Teoman, Ankara, 1999.
 • Peter Handle’nin “Mein Jahr in der Niemandsbesucht” Adlı Romanından Örneklemelerle Edebiyatta “Üstkurmaca” Ögesi, Dalım Çiğdem Ünal, Ankara, 1997.
 • Vergleichende Untersuchung der Romane “Hautungen” von Verene Stefan und “Kadının Adı Yok” von Duygu Asena-hinscihtlich der feministischen Literaturkritik, Ute Maria Okyar, Ankara, 1993.
 • Eine vergleichende Untersuchung der Hörspiele Günter Eichs und Behçet Necatigils, Altan Alperen, Ankara, 1987.
 • Die Kurzgeschichte als Gattung in der deutschen türkischen Literatur der Gegenwart, Mahmure Kahraman, Ankara, 1986.
 • Das Türkei- und Türkenbild in Barbara Frischmuts Romanen, Gülperi Sert, Ankara, 1986.
 • Analyse der kommunikativ ausgerichteten Daf-Lehrwerke beim Erwerb und bei der Entwicklung der Schreibfertigkeit, Aysın Demir, Ankara, 1999.
 • Yabancı Dilde Sözcük Sözcük Öğretimine Müzik Kullanımının Etkilerinin Beyin Temelli Öğrenme Kuramı Işığında Araştırılması, Yasemin Cengiz, Ankara, 2004.
 • Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Yaklaşımlarının YDS’nin Ölçtüğü Beceriler Açısından İncelenmesi, Mustafa Bilge Biltekin,
 • Die Bedeutung und Funktion der Körpersprache im Fremdsprachenunterricht unter Berücksichtigung Türkischer Muttersprachler, Gürcan Özköklü, Ankara, 1999.
 • George Saikos Auffassung des magischen Realismus in seinem Roman “Auf dem Floss”, Hülya Pekmezciler, İzmir, 1997.
 • Dygat’ın Yapıtlarında Aydın Sorunsalı, O. Fırat Baş, Ankara, 1997.
 • Haldun Taner’in Hikayeleri ve Hikayeciliği, Sıddıka Dilek Yalçın, Ankara, Eylül, 1993.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Sözcük Bilgisinin Sınanması- YDS VE KPDS Örneklerinde, Derya Gökduz, Ankara, 2005.
 • Friedrich Dürrenmatts Komödienauffassung in “Der Besuch der Alten Dame” , Nazire Arslanboğa, Ankara, 1986.
 • Der Niederschlag der “Frankfurter Vorlesungen” in Heinrich Bölls “Gruppenbild mit Dame”, Yasemin Bayer, İzmir, 1985.
 • “ London” in Elizabethen und Jakobean Comedies, Gülsen Canlı, Ankara, 1981.
 • Motivvergleiche in den Hörspielen von Dürrenmatt und Frisch, Hikmet Uysal, Eskişehir, 1987.
 • 20.yy Alman Şairlerinden Erich Kastner’ibn Satirik Şiirleri, Recep Karakız, Ankara, 1996.
 • Çağdaş İtalyan Yazarı Minnie Alzona ve Eserleri, Nevin Özkan Peretti, Ankara, 1988.
 • Mustafa Kutlu ile Franz Kafka’nın Hikayelerinde Anlatım Tekniğinin Karşılaştırmalı İncelenmesi, Ali Atasoy, Ankara, 1988.
 • Die auditive Informationsaufnahme im Fremdsprachenunterricht und ihr Einfluss auf die Entwicklung der kommunikative Kompetenz Aufgrund des Gedächtnistrainings, Şengül Yıldız, Ankara, 1999.
 • Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Kimliğinin Oluşumu, Narınç Ataman, Ankara, 1999.
 • Die Rolle der Tiernamen im Sprachsysem-eine deutsche-türkische vergleichende Arbeit therophorer Orts-und Personennamen, Dursun Zengin, Ankara, 1989.
 • Ivan Sergeveviç Turgenev’in Rudin, Soylu Yuvası ve Babalar ve Oğullar Adlı Romanlarındaki Karakterlerinin Analizi, Özlem Parer, Ankara, 1994.
 • Sırpça ve Türkçe Ses Dizgelerinin Karşılaştırılması, Senko İvoseviç, Ankara , 2005.
 • Anlambilim Işığında Türkçe ve Almanca’da Karşılaşılan Anlam Sorunu ile İlgili Değerlendirme, Şerife Ünver, Ankara, 1997.
 • Zeitkritische Aspekte und Zeitbewusstsein in Stefan Zweigs “Die Welt von Ostern” und in anderen Werken, Fatma Feride Taze Ayiter, Ankara, 1987.
 • Stiluntersuchung in den prosaischen Werken Hoffmansthals , Kadriye Ergazi, Ankara, 1987.
 • Rus Edebiyatı’ndan Nikolay Gavriloviç Çarnışevski’nin “Şto Delat” (Ne Yapmalı?), Yevgeri İvanoviç Zamyatin’in “Mıy” (Biz) ve Türk Edebiyatı’ndan Peyami Safa’nın “Yalnızız” Adlı Eserlerinde “Ütopya”, Birsen Karaca, Ankara, 1994.
 • Sprachlernen durch Kognition dargestellt am Beispiel des Universitätern Grammatikunterrichts, Cengiz Sarıçam, Ankara, 1994.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Psikobilimsel Zorlukların Psikolojik Destekli Yöntemler Işığında Asılıp Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi, Volkan Korkmaz, Ankara, 2005.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Biçemleri ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki,  Nejla Gezmiş, Ankara, 2005.
 • Ahmet Altan’ın Romanları ve Romanclığı Üzerine Bir Araştırma, Canan Sevinç, Çanakkale, 2003.
 • Methoden im Fremdsprachenunterricht, Tahsin Aktaş, Ankara, 1986.
 • Essays über die Kunst unD Literatur in der türkischen und deutschen Literatur, Bekir Zengin, Ankara, 1986.
 • Das Essayhafte im Thomas Manns “Der Zauberberg”, Emel Telatar, Ankara, 1991.
 • N.V. Gogol’un Hikaye ve Romanlarında Hiciv Sanatı, Zeynep Günal, Ankara, 1988.
 • Pola Gojaviczynska’da Kadın Sorunsalı, Sabire Arık, Ankara, 1997.
 • “Savaş Sonrası İspanyol Edebiyatı ve Mario ile Beş Saat”, H. Şebnem Atakan, Ankara, 1992.
 • Das Tempus im Deutschen und im Türkischen: Eine Kontrastive Analyse, Mustafa Kınsız, Konya, 1983.
 • Siegfried Lenz Erzählkunst und sein letztes Werk “Exerzierplatz”, Silvia Zinzade, Ankara, 1987.
 • Evaluative Analyse der Landeslandlichen Aspekte in den Lehrwerken für das Fach Deutsch als Fremdsprache an Ortaokul und Lise, Nevide Akpınar, Adana, 1990.
 • Bäuerliche Sprichwörter, Nuriye Korkmaz, Ankara, 1993.
 • Textdidaktik, Ercan Arslaner, Ankara, 1997.
 • Alman Halk Romanı Kral Rother ile Türk Halk Romanı Seyyid Battal Gazi’nin Karşılaştırılması, Hüseyin Arak, Ankara, 1994.
 • Bedeutungs- und Anwendungsvergleich der Taschenwörterbücher, Ahmet Koç, Ankara, 1998.
 • Bürgerliche Ordnung und ihre Aufhebung bei Johann Peter Hebel dargestellt an seinen Diebsgeschichten, Sevim Cumurcu, Ankara, 1989.
 • Negation im Deutschen und Türkischen, Mehmet Aygün, Ankara, 1991.
 • Alman ve Türk Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme, Şerif Oruç, Ankara, 1988.
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzmanlık Dili Olarak Almanca Öğretimi, Sakine Eruz, İstanbul, 1992.
 • Ein Vergleich der türkischen und deutschen Literaturkritik in der Gegenwartsliteratur, Şükrü Çorlu, Ankara, 1988.
 • Intellektuelle Frauengestalten in den Romanen “Stiller”, “Homo Faber” und “Mein Name seie Gantenbein” von Max Frisch, Feridun Özman, Ankara, 1980.
 • Frauenbild und Erziehung-eine vergleichende Arbeit zu Thomas Mann “Buddenbrooks” und Reşat Nuri Güntekin “Yaprak Dökümü”, Kadriye Öztürk, Eskişehir, 1989.
 • Lev Tolstoy’un “Anna Karenina” ve “İvan İlyiç’in Ölümü” Adlı Romanlarında Birey ve Toplum Arasındakİ Sosyal ve Kültürel Çatışma, Çiğdem Şanlıer, Ankara, 1996.
 • Der psychologische Roman- eine vergleichende Arbeit über die Romane “Ehen in Philipsburg” von Martin Walser und “Oyuncu” von Erhan Bene, Selçuk Eke, Ankara, 1987.
 • Fremdwörter als Sozio-kultureller Faktor beim Sprachererwerb im Sekundarbereich, Mustafa Kınış, Ankara, 1992.
 • Die Bildung des Menschen durch Arbeit und Spielin Goethes “Wilhelm Meisters Lehrjahre”, Nihat Ünler, Ankara, 1995.
 • Anadilinde ve Yabancı Dilde Okuma Sürecine Yönelik Gözlemler- Okuma-Anlama Stratejileri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, Gökhan Çetinkaya, Ankara, 2004.
 • İngilizce Öğrenen Yetişkin Öğrencilere Oyunlarla Kelime Öğretimi, Ceyda Gökalp Figen, Ankara, 2004.
 • Gesellschaftskritik bei Gabriele Wohmann am Beispiel von den drei Romanen, Gamze Nur Ertekin, Ankara, 2002.
 • Anadolu Liselerinde Toplam Kalite Yönetiminin İngilizce Öğretimine Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Algıları, Serkan Aydın, Ankara, 2002.
 • Tömer Dil Öğretim Merkezi İngilizce Bölümü Kursiyerlerinin Yazma Becerisi Gereksinimlerinin Çözümlenmesi, Eser Kocaman, Ankara, 2003.
 • Die Bedeutung und Funktion Interkulturellen Lernens im Daf-Unterricht, Gamze Kabri, Ankara, 2002.
 • Otistik Çocukların Dil Kullanımlarındaki Farklılaştırıcılar, Elif Arıca, Ankara, 2003.
 • Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Yabancı Dil Öğrenimine Etkisi: Bir Durum Çalışması, Aytaç Torun, Ankara, 2003.
 • Yetişkinlere Yönelik Yabancı Dil Öğretiminde Güdülenmenin Rolü, Subutayhan Tutum, Ankara, 2005.
 • Özel İlköğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi , Ertan Karapirinler, Ankara, 2006.
 • Thomas Bernhard’ın Öykülerinde Normaldışı Davranışlar, Ahmet Sarı, Erzurum, 1996.
 • İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Kavramlar ve Kavram Alanları, Özden Altınkaynak, Ankara, 2006.
 • Anlatı Metinlerinde Metin Dünyasını Belirginleştiren Dilsel Düzenlemeler, Özge Yarar, Ankara, 2006.
 • 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Öğrenme ve Öğretme Kuramları Açısından Değerlendirilmesi, Ankara, 2006.
 • Türkçe Alanyazında Yabancı Dilde Öğretim Anadilinde Öğretimi İlişkisi Üzerine Tartışmalar, Serpil Irmak, Ankara, 2009.
 • Üstbilişsel Strateji Eğitiminin Okuma Becerisinde Öğrenci Başarısına Olan Etkisi, Sema Muhtar, Ankara, 2006.
 • Ilse Tielsch’in “Der Solitär” ve “Erinnerung mit Bäumen” Adlı Eserlerinde “Geriye Dönüş” ler, Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Erzurum, 1995.
 • Yabancı Dilde Öğretim Olgusu, Serpil Irmak, Ankara, 2008.
 • Türkçe ve Yunanca’da Uç Noktalı Yapının Dönüşümleri ve Karşılaştırılması, Dimitrios Anastasios, Ankara, 2007.
 • İlköğretim Türkçe Programlama Eğitimsel Dilbilim Açısından Eleştirel Bir Bakış, Özlem Dağ, Ankara, 2007.
 • Almanya’daki 3. Nesil Türk Yazarlar, Kadriye Şengül, Ankara, 2010.
 • Heinrich Böll’ün Bir Kısa Öyküsünün Metodik ve Didaktik Açıdan İncelenmesi, Melik Bülbül, Erzurum, 1991.
 • Bilişötesi Strateji Eğitiminin Okuma Becerisinde Öğrenci Başarısına Olan Etkisi, Sema Muhtar, Ankara, 2006.
 • Rusça’da Sözcük Yapma Yolları, Evren Üstoğlu, Ankara, 2006.
 • Das Frauenbild im Johannastück bei Schiller, Shaw und Brecht, Sergül Vural, Mannheim, 1996.
 • Alman Çocuk Edebiyatından Türkçe’ye Çeviriler Örneklerin Çeviribilimsel Açıdan İncelenmesi: Angela Sommer Bodenburg’un “Küçük Vampir” Eseri, Neval Zivtçi, Ankara, 2005.
 • Eine Übersetzungskritische Untersuchung am Beispiel der zwei Romane von Yaşar Kemal Binboğalar Efsanesi( Das Lied der tausend Stiere) und Teneke (Anatolischer Reis), Yüksel Ersan, Ankara, 2003.
 • Die Frauenfigurenin Thomas Bernhards Werk. Die Verdrängung der Frau, Ersel Kayaoğlu, İstanbul, 1995.
 • İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulmakta Olan Almanca Ders Kitaplarının Kültürlerarası Yaklaşım Bağlamında İncelenmesi, Muhammet Koçak, Ankara, 2010.
 • Bertolt Brecht’in Tiyatro Metinlerinin Türkçe’ye Aktarılışında Deyim Aktarmalarından Kaynaklanan Sorunlar ve Bu Sorunların Dil Öğretimindeki Yansımaları, Aptullah Aktay, Ankara, 2009.
 • Eine Übersetzungskritische Untersuchung von Dramen “Die Physiker” und “Der Mitmacher” Friedrich Dürrenmatts im Bereichen der Idiome und Sprichwörter, Güleser Korkmazer, Ankara, 2009.
 • Der Einfluss der kulturellen Elemente im Rahmen der Fremdsprache und praktische Durchführung dieser Elemente in den fremdsprachliche Büchern, Yasemin Çetinkaya, Ankara, 2008.
 • Die Analyse der Sprachspiele in der Übersetzung von Patrick Süskinds Roman “Das Parfum-Die Geschichte eines Mörders”, Ayşe Uyanık, Ankara, 2008.
 • Das Kafkaeske bei Bilge Karasu, Sait Galip, Ankara, 1993.
 • Vergleichende Untersuchung der Romane “Heutungen” von Verena Stefan und “Kadının Adı Yok” von Duygu Asena hinsichtlich der feministischen Literaturkritik, Ute Maria Okyar, Ankara, 1993.
 • Übersetzungskritische Analyse des Romans “Siddharta” Hermann Hesses, Yıldızay Çiftçi Avşar, Ankara, 2007.
 • Übersetzungsprobleme für die formale Aequivalenz der Märchentexte, Sema İstanbullu, Ankara, 2006.
 • Übersetzungskritischer Ansatz von literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht, Ali Serinkoz, Ankara, 2011.
 • Eine vergleichende literarische Übersetzungskritik –Anhand des Romans Johann Wolfgang von Goethes “Die Leiden des jungen Werthers”, Sedef Karataş, Ankara, 2006.
 • Eine Übersetzungskritik an dem Roman Thomas Bernhards “Ein Kind” im Beispiel der Übersetzung von Kemal Boztepe, Gülnur Aksan, Ankara, 2007.
 • Übersetzungsprobleme bei der Wiedergabe der Kulturellen Komponente in literarischen Texten, Z.Sinem Duru, Ankara, 2008.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yazınsal Metinlerdeki Üstü Ortak İfadelerin Çevirisinde Ortaya Çıkan Sorunlar, Derya Oğuz, Ankara, 2006.
 • Psycholinguistische Aspekte beim gesteuerten Zweitspracherwerb von Erwachsenen, Gülay Ediboğlu, Ankara, 1989.
 • Künstlerproblematik in Rainer Maria Rilkes Matte, Hikmet Asutay, İstanbul, 1995.
 • Motive und Ihre Darstellungsmöglichkeiten in der Dichtung des Fin de Siecle, Nevzat Kaya, İzmir, 1997.
 • Yordan Yovkov’un Öykülerinde Türkler, Zeynep Zafer, Ankara, 1996.
 • L.N.Tolstoy’un “Diriliş” ve R.N. Güntekin’in “Dudaktan Kalbe” Romanlarının Karşılaştırılması, Ayla Kaşoğlu, Ankara, 1996.
 • Orta Öğretimde Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Oyunun Öğrenmeye Etkisi, Dilek Özdek, Ankara, 2009.
 • Leistungsmessung und Beurteilung im Übersetzungsdidaktisch Relevanten Unterricht, Ergün Serindağ, Adanai 1999.
 • Die Probleme in der Übersetzung des Romans” Wie kommt das Satz ins Meer” von Brigitte Schwalger und deren Wiederspiegelung in der Fremdsprachendidaktik, Saliha Çevik, Ankara, 2009.
 • Eine Übersetzungskritische Untersuchung der Dramen “Die Physiker” und”Der Mitmacher” Friedrich Dürrenmatts in Bereichen der Redewendungen und Sprichwörter, Güleser Korkmazer, Ankara, 2009.
 • Masal Çevirisinin Biçimsel Eşdeğerlilik Sorunları ve Bunların Yabancı Dil Öğretimindeki Çeviri Uygulamalarına Yansımaları, Sema İstanbullu, Ankara, 2006.
 • Almanca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretimine Sözcük Öğretimi Yönünden Bir Yaklaşım, Aysun Akşehirli Karataş, Ankara, 2002.
 • Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Tülin Abacıoğlu, Ankara, 2001.
 • Yabancı Dil Ediniminde Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yaklaşımlar, Recep Karail, Ankara, 2001.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Metin Türü Odaklı Çeviride Eşdeğerlilik ve Yeterlik İlkesinin Önemi, Derya Oğuz, Ankara, 2006.
 • Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Yabancı Dil Almanca Öğrenimindeki Sorunlar
 • Förderung der Sprechfertigkeit im DAF Unterricht Mittels Kommunikativer Übungen, Şengül Sarı, Ankara, 2003.

 

DOKTORA TEZLERİ

 

 • Kommunikative Formeln im Deutschen und im Türkischen, M.Osman Toklu, Ankara, 2003.
 • Soziokulturelle Dimension im Deutschen und Türkischen und Interkulturelle Kommunikation, Ayhan Selçuk, Ankara, 1995.
 • Deutsche und Türkische Vornamen-Ein Beitrag zur kontrastiven Vornamenforschung, Dursun Zengin, Ankara, 1994.
 • Syntaktische Interferenzfehler – Ein Beitrag zum Deutschunterricht mit türkischen Studenten, Meral Girgin, Ankara, 1991.
 • Das Türkenbild in der österreichischen Kinder – und Jugendliteratur, Hikmet Uysal, Ankara, 1993.
 • Heinrich Böll im Türkischen, Gülgün Akman, Ankara, 1978.
 • Gottfried Keller ve “Der Grüne Heinrich” Adlı Romanındaki Gerçekçilik, Zeki Cemil Arda, Ankara, 1980.
 • Murad Efendi’nin “Türkische Skizzen” Adlı Gezi Notlarındaki Doğu ve Batı Kültürünün Kesişme Noktaları, Mehmet Uysal, Ankara, 2002.
 • Fragen der Methodik und Didaktik des Sprechunterrichts für Türken im Sekundarbereich, İbrahim İlken, Konya, 1982
 • Deutsche Ostfriezenwitze und Türkische Schwarzmeerwitze, Mesut Gönç, Ankara, 1999.
 • Bilim Kurgu Edebiyatı’nın Eğitime Olan Etkisi, Erdal İsmihan, Ankara, 2001.
 • Sozialformen und Aktivitäten für einen kommunikativen Mutter-und Fremdsprachenunterricht, H.Afife Gücüyene, Ankara.
 • Die Schwerigkeiten der kulturspezifischen Varianten des Fremdsprechenerwerbs am Beispiel Türkischer Deutschlerner, Erdinç Yücel, Ankara, 2006.
 • İkinci Yabancı Dil Almanca ÖğretimindeYabancı Dil Kurallarının Uygulanabilirliği, Efkan Marım, Ankara, 2009.
 • Nörolinguistik Bulguların Yetişkinlerdeki Yabancı Dil Öğrenimine Aktarımı, Gülay Ediboğlu, Ankara, 2000.
 • Almanca’nın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şiirin İşlevi, Bülent Kırmızı, Ankara, 2006.
 • Heinrich Böll ve Satirik Modern Alman Kısa Hikayeleri, Yüksel Baypınar, Ankara, 1977.
 • Auseinandersetzung mit dem Begriff “Heimat” in der zeitgenössischen Deutschsprachigen Literatur, Haluk Özcan, İzmir, 1977.
 • Gottfried von Strasburg’da Yeni Kelime Teşkilleri, Hakan Çil, Ankara, 1980.
 • Eine kontrastive Studie zur Identitätssuche und zum Partnerschaftsmodell in der Frauenliteratur- dargestellt Anhand der Werke von Brigitte Schwalger und İnci Aral, Şengül Soytetir, Ankara, 1999.
 • Der Konjunktiv im Deutschen und seine korrespondienenden Formen im Türkischen, Tahsin Aktaş, Ankara, 1991.
 • Alman Eğitim Romanında Avangard Dönüşümler, Dalım Çiğdem Ünal, Ankara, 2003.
 • Heimat und Gastland im Spiegel der Migrantenliteratur Anhand der ausgewählten Autor-inn-en , Şeref Ateş, Ankara, 1993.
 • Alman Tarihi Halk Şarkılarında Birinci ve İkinci Viyana Kuşatmaları, Zeynep K. Bailey, Ankara, 2002.
 • Das Werden des Dichters in Novalis’ “Heinrich von Ofterdingen” und Alev Tekinays “Der Weinende Granatapfel” ,İdal Cankorel, Ankara, 1995.
 • Syntaktische Interferenzfehler bei den Deutschlernenden Türken, Meral Girgin, Ankara, 1989.
 • Das Bild des Heiden im “ Rolanslied” und “Willehalm”-Eine Studie zur Entwicklung des Begriffs “Heide”, Halil Uysal, Ankara, 1978.
 • Çağdaş Türk Romanları’nın Eleştiri Yazıları, Hüseyin Arak, Ankara, 2001.
 • Reiner Maria Rilke ve Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İmgesel Anlatım Biçimleri, Ahmet Cuma, Ankara, 2002.
 • Çağdaş Edebiyat Biliminde Üstkurmaca Sorunsalı-Tarihsel Üstkurmaca İki Roman Üzerine İncelemeler. “Boğazkesen” ve “Winterspelt”, Angelika Arman, Ankara, 2005.
 • Alman ve Türk Edebiyatlarında Biyografi ve Stefan Zweig’ın Nietsche Hölderlin, Kleist Biyografileriyle; Abdülhak Şinasi Hisar’ın Ahmet Haşim Biyografisi, Bekir Zengin, Ankara, 1994.
 • Peyami Safa’nın ve Hermann Hesse’nin Eserlerinde Kutupluluk, Ayten Doğu Genç, Ankara, 1989.
 • Theodor Fontanes “Effi Briest” und Thomas Manns” Buddenbrooks” als Deutsche Familiennovale, Gülser Büyükkuş, Ankara, 1977.
 • Das Künstlerbild der deutschen Frühromantik, E. Esin Payzın, Ankara, 1979.
 • Untersuchung zum Zweitspracherwerb Türkischer Jugendlicher unter besonderer Berücksichtigung der Präpositionen und Nebensätze, Zeynep Aslıhan Tokdemir, Ankara, 1987.
 • Rektion im Deutschen und im Türkischen, Sami Yılmaz, Ankara, 1996.
 • Religiöse Figüren in der modernen Deutschen und der Türkischen Litaratur- eine Vergleichende Untersuchung über die Prosawerke von Rudolf Otto Wiener und Mustafa Kutlu, Yılmaz Koç, Ankara, 1993.
 • Das Deutsche und Türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk, Ali Osman Öztürk, Konya, 1990.
 • Barbara Frischmuth ve Alev Tekinay’ın Eserlerinde Sosyal ve Kültürel Değişmelerin İzleri, Sabri Eyigün, Ankara, 1995.
 • Almanca Dil Dersinde Amaç Olarak “Bildirişim Yeteneği”nin ve Konuşma Şekillerinin Kazandırılması: Konuşma Yöntemlerinin Analizi ve Alman Dili’nin Aktarıcı Olan Öğretici Etkileri, Mustafa Kınız, Konya, 1988.
 • Brigitte Kronauer und ihre Erzählkunst, Kahraman Eski, Ankara, 1994.
 • 19. yy Alman Romantizminin Türkçe’ye Aktarımında Üslup Sorunu, Ayalp Talun İnce, Ankara, 2007.
 • Die Sinnbezirke “Denken” und “Fühlen” im Deutschen und Türkischen(Habilitationschirft), Süleyman Yıldız, Ankara, 1978.
 • Verweisformen im Deutschen und Türkischen Texten-eine vergleichende Untersuchung, Nursen Zehra Savran, Ankara, 2001.
 • Sabahattin Ali ve Gerhart Hauptmann’ın Eserlerinde Sosyokültürel Olgu ve İletişim Çatışması, Ali Baykan, Ankara, 2005.
 • Almanca Yazan Türklerde Metinlerarasılık, Tevfik Ekiz, Ankara, 2002.
 • Die Türkenschrift” De Turcarum Rituet Caeremoniis” des Bartholomäus Georgievic und ihre beiden Deutschen Übersetzungen von 1545, Melek Aksulu, Ankara, 1989.
 • Weibliche Umwurzelung: Die Darstellung Interkultureller Begegnungen in den Werken von Füruzan, Alev Tekinay und Elif Şafak, Jeannette Squires  Okur, Ankara, 2007.
 • Die Krankheit im Romanwerk Thomas Bernhards, Yusuf Kenan Öncü, Ankara,1992.
 • Dramanın Yabancı Dil Eğitimindeki Yeri ve Önemi, Adary Asutay, Ankara, 2003.
 • Sprechakt und Unterrichtssprache, Hasan Sebüktekin, Ankara, 1994.
 • Peyami Safa’nın “Mtmazel Noraliya’nın Koltuğu” ile “Hermann Hesse’nin” der Steppenwolf” Adlı Eserlerinde Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Sorunu. Mustafa Kınış, İstanbul, 1998.
 • Das Frauenbild in den Werken der Deutschscreibenen Türkischen Autorinnen, Kadriye Öztürk, Ankara, 1994.
 • 19.yy Alman Romantizmi’nin Türkçeye Aktarımında Üslup Sorunu, Ayalp Takın  İnce, Ankara, 2007.
 • Hermann Broch’un “Schlafwandler” Atilla İlhan’ın “Aynanın İçindekiler” Başlıklı Roman Dizisinde Kültür Krizi Sorunu, Gönülden Esemenli Söker, Ankara, 1991.
 • Phantasie, Traum und Fiktion in Peter Handkes Roman “Die Stunde der Wahren Empfindung” und Selim İleris “Ölünceye Kadar Seninim”, Şirin Gümüş, Ankara, 1991.
 • Massenmedienforschung –Am Beispiel der politischen Rede: Türkish-Deutscher Sprachvergleich. Ali Can, Ankara, 2000.
 • Kongruenz im Deutschen und Türkischen, Hasan Bolat, Ankara, 1995.
 • Literaturphilosophische Konzeption der Krolowschen Lyrik, Armağan Ethemoğlu, Ankara, 1977.
 • Partikeln im Deutschen und Ihre Wiedergabe im Türkischen, Gülten Çorlu, Ankara, 1991.
 • Attribierungsformen im Deutschen und im Türkischen, Mehmet Aygün, Ankara, 1995.
 • Eine vergleichende Untersuchung der mystischen Züge in der Lyrik Hermann Hesses und Necip Fazıl Kısaküreks, Altan Alperen, Ankara, 1993.
 • Die Anpassungsproblematik des Intellektuellen Bei Oğuz Atay und Max Frisch, Yıldız Ecevit, Ankara, 1987.
 • Zivilisationspessimismus im Expressionismis: Der Roman “Trapen” von Robert Müler, Faruk Yücel, Ankara, 1998.
 • Attributive Strukturen in der literarischen Übersetzung, Hülya Kaya, Ankara, 2004.
 • Die Freitodproblematik im epischen Werk Hermann Brochs(Doçentlik Tezi), Gertrude Durusoy, Ankara, 1980.
 • Joseph von Eichendorf’un eserlerinde Saray Hayatı, Arif Ünal, 1987, Van.
 • Hikayeci Olarak H. Bender, M. Çolak, Erzurum, 1981.
 • Conrad Ferdinand Meyer’in Tarihi Novellerinde Vicdan Problemi, Memnune Yaman, Erzurum, 1987.
 • Formen des Selbsbewussseins in den Romanen von Erica Pedretti, Barbara Frischmut und Adalet Ağaoğlu, İzmir, 1991.
 • Motive und ihre Darstellungsmöglichkeiten in der Dichtung des Fin de Siecle, İzmir 1997.
 • Zur Kulturellen Gebundheit von Erzahlstrukturen , Cemal Yıldız, İstanbul 1994.
 • Aspekte der Selbstbeobachtung bei Hermann Lenz und Ferit Edgü, Mahmure Kahraman, İzmir, 1992.
 • Die Romane Hermann Brochs-eine textlinguistische Untersuchung im Hinblick auf den Wertbegriff, Gertrude Durusoy, Doç.tezi, Ankara, 1979.
 • Die Festschilderungen im Volframs “Darzival”- eine sprachstilistische Untersuchung, Dr. Semahat Yüksel, Ankara, 1977.
 • Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretimi, Elif Arica Akkök, Ankara, 2008.
 • Almanca’da Modalpartikeller ve Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma, Mustafa Uslu, İstanbul, 1987.
 • Çağdaş Alman ve Türk Romanlarının Eleştiri Yazıları, Hüseyin Arak, Ankara, 2001.
 • Alman Halk Romanı Kral Rother ile Türk Halk Romanı Seyyid Battal Gazi’nin Karşılaştırılmsı, Hüseyin Arak, Ankara, 1995.
 • Franz Kafka’da Mahkeme Kavramı, Selçuk Ünlü, Erzurum 1975.
 • Dilbilimsel Kuramlar Işığında Türkçe Sözdizim Öğretimi, Rıfat Oymak, Ankara, 2006.
 • “GarrettModeli”ne Dayalı Sözce Üretim Becerisi Geliştirme Yöntemi, Rıfat Oymak, Ankara, 2009.
 • Die expressionistische Lyrik, Güven Savaş Kızıltan, Ankara, 1975.
 • Die Zeitstruktur im modernen Roman-eine Studie über Joyces” Ulyses” Doblins”Berlin Alexanderplatz” und Tanrıpınars “Huzur”, Şerife Doğan, Ankara, 1979.
 • Sprachliche Mittel der Literaturkritik-eine Wortfelduntersuchung der ewertung Eichendorffs und Heines in ausgewählten Darstellungen der deutschen Literaturgeschichte, Nuran Özyer, Ankara, 1978.
 • Von Mytologie zum ütopischen Menschenprofil im Roman “Ein Gott der Frechheit” von Nondolny, Ufuk Geçim, Ankara, 1998.
 • “11 September 2001” Im Spiegel der deutschen Presse, Muhammet Koçak, Ankara, 2003.
 • Türk ve Alman Poetikasının Kitabı, Ahmet Sarı, Erzurum, 2003.
 • Adolf Muschg’un im Sommen des Hasen Adlı Romanında Kültürlerarası Sorunlarve Etkileşim, Ahmet UğurNalcıoğlu, Erzurum, 2001.
 • Wilhelm von Scholz / Darstellungstechnik und Figurencharakteristik seiner Erzählprosa, Can Bulut, İzmir, 1992.
 • Class and Culture: The Cases of Kırıkkale und Ankara, Hayriye Erbaş, Ankara, 1993.
 • Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Yusuf Şahin, Ankara, 2006.
 • Türk ve Alman Gençlik Yazarlarında Ergenlik Romanı, Hikmet Asutay, İstanbul, 2000.
 • Religiöse und stilistische Motive in den Werken von Saliha Scheinhardt, Ankara, 1994.
 • Günter Grass’ın “Danzik Üçlemesi”ve Atilla İlhan’ın “Aynanın İçindekiler”  Roman Dizisinde Toplumsal Panaroma, Turgut Göğebakan, Erzurum, 1995.
 • Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” ve Hermann Hesse’nin “Bozkırkurdu” Adlı Romanlarında Kimlik Arayışı, Orhan Bozdemir, Ankara, 1998.
 • Veränderungen in der muttersprachlichen Lexik, Şerife Yıldız, Ankara, 1989.
 • Form- , Stoff- und Stil- Aspekt des Tragischen, İsmail İşcen, İstanbul, 1994.
 • Euphemismus in der alltagssprache und in der Fachsprachen der Politik, der internationalen Beziehungen und des Gesundheitswissens im Deutschen und Türkischen, Yüksel Ersan, Ankara, 2000.
 • Çağdaş Alman Yazınında Ortaçağ Alımlanması, Mahmut Karakuş, İstanbul 1995.
 • Die Darstellung der Türken in den “Newen” Zeitungen “ in der zweiten hälfte der 16. Jahrhunderts”, Cemal Sakallı, Adana, 1996.
 • 20.yy Alman Tiyatrosu’nda Bilim Adamının Sorumluluğu, Mehmet Sıraç İnan, İstanbul, 1980.
 • Rus Biçimciliğinde Viktor Borisoviç Şklovski, M. Özlem Parer, Ankara, 2000.
 • Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Yapı, Nadir Engin Uzun, Ankara, 1993.
 • H. Böll- A. Nesin, S. Lenz,-Y. Kemal, M. Frisch-A.Ağaoğlu, W. Koeppen-D. Ceyhun’un Romanlarında “Aydın Tutumlar”-Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Hikmet Tan, Mersin, 1997.
 • Angst in der deutschsprachigen Literatur. Ersel Kayaoğlu, İstanbul, 2001.
 • Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Dursun Köse, Ankara, 2005.
 • V. F. Dostoyevski ve Öyküleri, Zeynep Günal, Ankara, 1995.
 • Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatı’nda Seher Şarkısı, Neşe Özkaynak, İstanbul, 1982.
 • Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanları(Eğitim, Sanat ve Dil Özellikleri ile İncelenmesi), Kemal Ateş, Ankara, 1997.
 • Die autoritäre Struktur der Gesellschaft und deren Wirkung auf die schulische Erziehung in “Frühlings Erwachsen” und “Professor Umrat”, Birkan Kargı, Ankara, 1995.
 • Mädchen in der zeitgenössischen Deutschen und Türkischen Jugendliteratur Anhand der Werke von Irina Korschunow, Dagmar Chidolue, Gülten Dayıoğlu und İpek Ongun. Binnaz Öztürk Baytekin, Ankara, 1995.
 • Friedrich Rückert’in “Freimund” Adı Altında Yazdığı Gazellerdeki Doğu Edebiyatı Unsurları, İlyas Öztürk, İstanbul, 1984.
 • Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Göre Türkçe Öğretiminin Bşarıya ve Tutuma Etkisi, Dursun Köse, Ankara, 2005.
 • Cicero’da Arkaik Dil Özellikleri, Erendiz Özbayoğlu, Ankara, 1983.
 • Çeviri Eğitiminde ve Çeviride Koşut Metinler-Hukuk Alanında Koşut etin Çalışmalarının Kapsamı, İşlevleri ve Yöntemleri, Sakine Eruz, İstanbul 1999.
 • Erstellung eines Modells zur systematischen Wortschatzarbeit Mittels einer Studie des Regionalisierten DAF-Lehrwerks “Lern mit Uns”, Şerife Ünver, Ankara, 2003.
 • Ingeborg Bachmann’da Düşün ve İmge. Doç tezi, Yüksel Özoğuz.
 • Aspekte und Probleme der Wortschatz erstellung für ein zukunftiges “Deutsch als zweite Fremdsprache”- Lehrbuch im türkischen Primarsschulen, Bora Başaran, Klagenfurt, 2005.
 • Eine vergleichende Untersuchung über die deutschen und türkischen Volksmärchen, Şerif Oruç, 1997.
 • Das heutige deutsche und türkische Volkstheater, Sevil Onaran , Ankara, 1994.
 • Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Yusuf Şahin, Ankara, 2006.
 • Öğrenen Özerkliğine Dayalı Hizmet İçi Eğitim Programı İçin Bir Model Önerisi, Sibel Sarıgül Aksu, Ankara, 2005.
 • Üniversitelerin İngilizce Hazırlık Sınıf Öğretim Programlarının Karşılaştırılması, Lütfiye Cengizhan, Ankara, 2006.
 • Özgün Değerlendirme Yöntemleri Bağlamında Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamalarının Başarıya ve Tutuma Etkisi, Bengü Aksu Aytaç, Ankara, 2008.
 • Kara Harp Okulu’nun Özel Amaçlı Yabancı Dil Öğretimi Programının Değerlendirilmesi ve Öneriler, Gonca Ay, Ankara, 2008.
 • Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller İçin Ortalama Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi, Korkut Uluç İşisağ, Ankara, 2008.
 • Thedor Fontane ve Ahmet Rasim’in Eserlerinde 19.yy Sosyo-kültürel Panaroması, Melik Bülbül, Erzurum, 1995. 
 • Alltagskultur im Bereich der ästetischen Praxis: Theater mit Kinder in Deutschland und in der Türkei, Oya Akay, Ankara, 2007.
 • Rusça ve Türkçe’de İnsanı Niteleyen Hayvan Metaforları, İlyas Üstünyer, Ekaterinburg, 2004.
 • Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi, Meltem Aktaş, Ankara, 2009.
 • Zur Didaktik und Methodik der Ausnutzung des Englischen als erster Fremdsprache im Unterricht “Deutsch als zweite Fremdsprache” bei Muttersprachlern das Türkischen, Ergün Serindağ, Adana, 2003.
 • Möglichkeiten und Grenzen der Sprechakttheorien zur Analyse und Interpretation von literarischen Texten-Am Beispiel der Werk von Bertolt Brecht, Oktay Saydam, Ankara, 2006.
 • Zur Vermittlung der kommunikativen Kompetenz in den Lehrwerken “Deutsch als Fremdsprache” in der Türkei- Vergleich einiger Lehrwerke, Hasan Yılmaz, Ankara, 2006.
 • Frauenliteratur der 70er Jahren in Deutschland und in der Türkei, Leyla Coşan, İstanbul,2000.
 • “Natur” Kelimesinin Anlam Değiştirmesi: Soyutlaşma Oluşumu, Hüseyin Sesli, Erzurum.
 • Das Türkenbild in deutschsprachigen “Novan Zeitungen” aus der ersten Hälfte des 16.Jahrhunderts, Nevide Akpınar Dellal, Adana 1997.
 • Der Partikelgebrauch im heutigen Deutsch und im heutigen Türkisch-Eine kontrastive Untersuchung, Şengül Vural, Lüdwigshafen, 2000.
 • Wilhelm Rabe’nin Romanlarında Anlatıcı Figür, Selçuk Ünlü,  Erzurum, 1979.
 • Frauemanzipation und Eheproblamatik bei Gerhart Hauptmann, Hüseyin Salihoğlu, Ankara, 1978.
 • Eva Demski’nin Romanarında Savaş Sonrası Sosyalleşme Sorunu, Can Bulut, İzmir, 1998.
 • Friedrich Rückert’in “Freimund” Adı Altında Yazdığı Gazellerdeki Doğu Edebiyatı Unsurları, İlyas Öztürk, İstanbul, 1984.
 • Goethe in der Türkei, Şevki Eker, Wien, 1974.
 • Pietismus als die Quelle eines neuen Denkens und Empfindes, Dargestellt an Philipp Jakob Speners Pia Desideria, İhsan Sarı, İzmir, 1981.
 • Thedor Storm’un Yaşlılık Novellerinde Anlatım Tekniği, Mustafa Çolak, Samsun 1991.
 • Der Deutschen und Türkischen Redensarten, Yaşar Akar, Elazığ, 1982.
 • Deutsche Präpositionen und ihre Entsprechungen im Türkischen, Sakine Ersoy.
 • Schreiben mit dem unerzeugenen Blick-Zum Verhältnis von Weiblichkeit und Tod Anhand Erica Pedrettis Roman “Valerie” oder das unerzeugene Auge, Nergiz Pamukoğlu Daş, İzmir, 1999.
 • Eine Untersuchung über die Morphologie und Semantik der aus Deutschen Partikel-und Präfixverben Abgeleiteten Substantiven, Güler Mungan, İstanbul, 1994.
 • Zwischen Ost-Westlicher Asthetik deutschsprachige Literatur von Türken, Yüksel Kocaordu, Eskişehir, 1998.
 • 19.yy Alman Popüler Sanatının Bazı Türlerinde Türk Motifinin İşlevi Üzerine Etnolojik Bir Yaklaşım. Ali Osman Öztürk, Konya, 1994.
 • Wilhelm von Scholz- Darstellungtechnik und Figurencharakteristik seiner Erzählprosa, Can Bulut, İzmir, 1992.
 • Politische Slogans als Kommunikationsmittel, Mustafa Yağbasan, Ankara, 2002.
 • Slawomir Mrozek’in Öykülerinde Grotesk, Neşe Talay Yüce, Ankara, 1996.
 • Anlatıbilim Kuramı Yoluyla Eleştirel Öykü Okuma Becerisinin Geliştirilmesi, H. Gülru Yüksel, Ankara, 2004.
 • H. Böll- A. Nesin, S. Lenz,-Y. Kemal, M. Frisch-A.Ağaoğlu, W. Koeppen-D. Ceyhun’un Romanlarında “Aydın Tutumlar”-Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Hikmet Tan, Mersin, 1997.
 • Der Partikelgebrauch im heutigen Deutsch und im heutigen Türkisch-Eine kontrastive Untersuchung, Şengül Vural, Lüdwigshafen, 2000.
 • Gombrowicz İnsanı, Osman Fırat Baş, Ankara, 2003.
 • Linguistische-didaktische Bearbeitung sprachlicher Interferenzfehler bei fortgeschrittenen Lernern des Deutschen als Fremdsprache unter den Sprechern des Türkischen, Tahir Balcı, Klagenfurt, 1990.
 • Das Türkenbild in deutschsprachigen “Neuen “Zeitungen” aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Nevide Akpınar Dellal, Adana, 1997.
 • Cid Destanı’ndaki Temel Kavramlar, Nil Ünsal, Ankara, 1993.
 • Pio Baroja’da Yaşam Savaşımı, Şebnem Atakan, Ankara, 2000.
 • İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, F. Özlem Saka, Ankara, 2004.
 • Emile Boutroux’da Zorunsuzluk Doktrini, Süleyman Hayri Bolay, Ankara, 1979.
 • Frauenliteratur vor und nach Beginn der zweiten Frauenbewegnung, Nergiz Pamukoğlu Daş, İzmir, 1994.