steuerw Ord. Prof. Dr. Karl STEUERWALD (1905-1989)

       1905 yılında Straßburg’ta doğdu. 1924-1928 yılları arasında Frankfurt, Berlin ve Münih Üniversitelerinde Alman, Latin ve İngiliz dilleri ve edebiyatları üzerinde çalıştı. 1929’da Londra argosu konusunda hazırlayıp sunduğu teziyle mezun oldu. 1930’da İstanbul Alman Lisesi’ne modern diller öğretmeni olarak atandı. 1931’de Gazi Eğitim Enstitüsünde Almanca öğretmeni olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında zamanın başbakanı İsmet İnönü’nün Almanca öğretmenliğini de yaptı.

 1. Steuerwald, 1935- 1944 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda ordinariyüs profesör olarak görev yaptı. Adı geçen anabilim dalının kurucusu ve ilk başkanı olan K. Steuerwald, 1944’te Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya gitti. 1953’te yeniden Türkiye’ye döndü ve 1956’ya kadar İstanbul Alman Lisesi müdürlüğünü yaptı.

Hayatının son bölümünü Almanca-Türkçe sözlük çalışmalarına ayıran Steuerwald, 1989’da öldü.

Doç. Dr. Mehmet Şükrü AKKAYA (1895-10 Ocak 1971)

      1895’te Sivas’ta doğdu. Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. Harp okulu son sınıf öğrencisiyken Çanakkale Savaşı’na katıldı. Cumhuriyet kurulunca ordudan ayrıldı. Almanya’ya giderek dil ve tarih üzerine okudu. İkinci Dil Kurultayı’nda “Dil Düzelmesi Üzerine Düşünceler” başlıklı bir tebliğ sundu. Atatürk’ün emriyle yeni kurulan Türk Dilini Tetkik Cemiyeti’ne uzman olarak atandı. Dil ve Tarih –Coğrafya Fakültesi’nde ders verdi. Burada doçent oldu.

Dilci ve yazar olan Akkaya, 1959’da emekliye ayrıldı.

Yayınları:

 • Eti Tarih ve Medeniyeti (1934),
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1936),
 • Etrüsk Kültürü ve Roma Diline Tesiri (1936),
 • Türk Fonetiği (Prof.Bergstrasser’den çeviri),
 • Tarih İlmine Giriş (Prof.E. Bernheim’den çeviri, 1936),
 • Sümer Dilinin Babil Diline Tesiri (1937),
 • Alman Edebiyat Tarihi / Baştan Goethe’ye Kadar (M.Ş.Akkaya, Doçentlik Tezi 19??),
 • Tarihin Tarihine Kuşbakışı (1938),
 • Tarih Metodu ve Felsefesi Notları (D.T.C.F. 1938),
 • Dil Düzelmesi Üzerine Düşünceler (1944),
 • Eski Alman Destanlarında Atilla’nın Akisleri (1944),
 • Hümanizmadan Önce Almanya’da Dil ve Edebiyatın Genel Durumu (1947),
 • Pakistan Gezisi (1950),
 • Askerlik, İdare, Siyaset İçin Istılah Olabilecek Sözler (1953),
 • Der gegenwärtige Stand der wissenschaftlichen Lexikographie (1953).

 

 

Ord. Prof.Dr. Rudolf FAHRNER (1903-1988)                                               

      Alman Germanist Rudolf Fahrner, Heidelberg ve Marburg Üniversitelerinde Germanistik ve Felsefe öğrenimi gördü. “Hölderlins Begegnung mit Goethe und Schiller” konusunda doktora tezi hazırladı. 1928’de Marbourg Üniversitesi’nde doçent oldu. 1933’de Nazilerin Fırtına Birlikleri’ne(SA: Sturmabteilung) katıldı. Aynı yıl Alman üniversite ve yüksekokulları’nda görev yapan profesörler Hitler ve nasyonal sosyalist rejime bağlılıklarını bir belgeyle ilan ettiler. Fahrner bu belgede imzası bulunanlardan biridir. Çok geçmeden rejimin gerçek yüzünü kavrayan Fahrner, gizli muhalifler arasında yer aldı ve 1934’teki Ernst Röhm suikastına katıldı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir süre Amerikan esaretinde yaşayan Fahrner daha sonra Türkiye’ye geldi ve 1950’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda göreve başladı ve bu görevini 1958’e kadar sürdürdü. Bu tarihten sonra Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya gitti ve orada emekli olduğu 1972 yılına kadar Karlsruhe Üniversitesi’nde görev yaptı.

Yayınları:

 • Dichterische Visionen menschlicher Urbilder in Hofmannstahls Werk. Ankara 1956”
 • “Drei Spiele aus Tausend und einer Nacht. Als Manuscript gedruckt be Georg Asslinger, München 1972.”
 • “Gesammelte Werke. Herausgegeben von Stefano Bianca und Bruno Pieger. Band 1: Dichtung und Deutung. Band 2: Erinnerungen und Dokumente. Böhlau, Köln/Weimar/ Wien 2008.”

            Prof.Dr. Melahat ÖZGÜ

(Özgeçmişi ve Yayınları Eklenecek)

 

 emmelProf.Dr. Hildegard EMMEL (1911-1996)     

     1911’de dünyaya gelen H. Emel, “Das Verhältnis von ere und triuwe im Nibelungenlied und bei Hartmann und Wolfram” konusunda hazırladığı doktora tezi ile 1935’te doktor unvanı aldıktan sonra bir süre öğretmen olarak görev yaptı.

Doğu Berlin’e geçti ve orada 1950’den itibaren Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan Goethe sözlüğü üzerinde çalıştı. 1951’de Rostock Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde doçentlik çalışmasını başarıyla bitirdi ve doçent oldu; orada bir süre çalıştıktan sonra 1956’da Greifswald Üniversitesi’nde görev aldı. 1958’de siyasi nedenlerle Greifswald’ı terk eden Emel, Batı Almanya’ya geri döndü. 1960’dan itibaren Belefeld’de çalışmaya başladı, arkasından ağırlıklı olarak Norveç, Finlandiya ve Türkiye’de öğretim üyeliği yaptı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndaki görevi sırasında Gürsel Aytaç’ın da doktora tez hocalığını yaptı.

Hildegard Emmel, son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yaptı. Greifswald Üniversitesi tarafından kendisine 15 Kasım 1991’de fahri doktor unvanı verilen Emel, 6 Ocak 1996’da Bern’de öldü.

 

Yayınlarından Bazıları:

 • “Mörikes Peregrinadichtung und ihre Beziehung zum Noltenroman, Böhlau 1952.”
 • “Das Gericht in der deutschen Literatur des 20.Jahrhunderts, Francke Verlag 1963”
 • “Was Goethe vom Roman der Zeitgenossenen nahm. Zu Wilhelm Meisters Lehrjahre, Francke 1972”
 • “History of the German Novel, Wayne State University Pres 1984”
 • “Die Freiheit hat noch nicht begonnen, Reich Verlag 1991”
 • “Freedom: Keep on Fighting for It, Trafford Publishing 2002”
 • “als Herausgeberin: Deutscher Literatur-Lexikon. Biographisch-bibliographisches Handbuch. Band 5: Filek-Fux: Francke 1978”

 

Dr. Heinz KRISTINUS

      1904 Reichstadt doğumlu. 1927’de Viyana Üniversitesi Felsefe Fakültesi Doktora diplomasını aldı. 1928’de aynı üniversitede Almanca ve İngilizce ğretmenliği sınavını kazandı. 1930 yılının Kasım ayına kadar St. Fölten’deki Oberrealgymnasium’da Alman Dili ve Edebiyatı öğretti ve aynı yıl Türkiye’ye geldi. 1930-1944 yılları arasında Pertevniyal Lisesi’nde, 1946-1978 yılları arasında Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda sözleşmeli uzman olarak görev yaptı. 1978’de Avusturya’ya döndü. Anadili Almanca olan Dr. Kristinus, Türkçe, Fransızca ve İngilizce de biliyordu.

Yayınları:

 • “Die deutschen Verben mit Präpositionen und ihre Widergabe im Turkischen” , Ankara Üni. Yayın. Ankara 1965 (1. Baskı, 2.baskı 1981);
 • “Das Buch des Sängers als Zyklus. Eine Studie zum Nachweis der Einheit des West-östlichen Divans”, Ank.Üni. Yayın. ,Ankara 1960;
 • Der Graf von Monte Christo”, M.E. B. Yayın. 1950

 

           buch Prof.Dr. Wilfried BUCH (1926-1994)                                                     

      1968-1991 yılları arasında Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yapan Wilfried Buch, 30.10.1926’da Berlin’de dünyaya geldi. 1946’da başladığı Pedagoji Yüksek Okulu’nu 1948’de bitirdikten sonra Berlin Hür Üniversitesi’nde 1951-1957 arasında Germanistik ve Felsefe öğrenimi gördü; 1957’de “Goethes Weissagungen des Bakis” konulu doktora tezini sundu ve doktor unvanını aldı. Almanya’da çeşitli yüksek öğrenim kurumlarında çalıştıktan sonra 1968’de Türkiye’ye gelerek, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde çalışmaya başladı (1968-1991).

Prof. Dr. W. Buch, D. T. C. Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yaptığı 23 yıllık sürede lisans ve lisansüstü aktif olark katıldı ve değerli birçok akademisyenin yetişmesini sağladı.

1991-1994 yılları arasında da Çukurova Üniversitesi’nde görev yapan Türkiye sevdalısı Prof. Dr. W. Buch, 22 Şubat 1994 günü Ankara’da hayata veda etti.

YAYINLARI

-“Das Lied”. Ein Spiel von der Ent-Täuschung. Kassel 1949.

Zur Siebensten Stunde. Ein Spiel der Wegsuche. Kassel 1949.

Goethes “Weissagungen Des Bakıs”. Diss. Freie Universität Berlin 1957.

-Mehrere Artikel im “Goethe-Handbuch”, hg. V. A. Zastrau. Stuttgart 1957 ff.

Goethes Parabel “Von Der Zeder Bis Zum Ysop” Pädagogische Rundschau 6-1961.

Krıstalle. Moderne deutsche Geschichte für die Schule. München 1967. Darin: Interpretationen zu drei Gedichten Ingeborg Bachmanns und zu drei Gedichten Paul Celan.

Sprach-Und Lıteratırdıdaktısche Unterrichtswerke Und Kommentare:

-Mein Sprachbuch. 7 Bände. Hannover 1964 ff.

Lesen Und Lauschen. 8 Bände mit je einem Lehrerblegeitheft. Dortmund 1969 ff.

Lesebücher Heute. Dortmund 21971.

Literaturunterricht In Der Grundschule. Dortmund 1971.

Literaturunterrıcht In Der Hauptschule. Dortmund 1971.

Themen Und Texte. 6 Bände mit je einem Arbeitsheft. Dortmund 1975.

Woyzeck. In: Ankara Univ. DTC-Fakültesi Batı Dil ve Edebiyatları Araştırma Dergisi cilt II, sayı      1, 1970.

Woyzeck. Fassungen Und Wandlungen. Dortmund 1970.

Über Deutschsprachige Lyrık. Vierteilige Aufsatzfolge. In: Der Deutschlehrer. Ankara 1970/1971.

Bertolt Brechts Dramatik. In: der Deutschlehrer. Ankara 1971.

Clemens Brentanos Entwurf Zu Den “Rheinmärchen”. In: Ankara Ünivers. DTCF-Fakültesi Batrı Dil ve Edeb. Araşt. Dergisi cilt II, sayı 2, 1971.

Georg Büchner Ve “Woyzeck”. (Neue Lese-und Bühnenfassungen, eingerichtet und mit einem Vorwort von Wilfried Buch, Übers. v. Vural Ülkü). In: Dünya Edebiyatından Seçmeler, Kültür Bakanlığı, sayı 2, Ankara 1977.

14./15. Yüzyılda Kudüs’e Giden Alman Hacılarının Türkiye İzlenimleri (Reiseberichte deutscher Jerusalempilger über die Türkei aus dem 14./15. Jahrhundert). Übers. v. Y. Baypınar. In: Belleten der Türk Tarih Kurumu, Bd. XLVI. Ankara 1982.

20. Y.Y.’Da Alman Liriği (Deutsche Lyrik in 20. Jahrhundert). Übers. v. B. Çamlık. In: Oluşum. Aylık sanat ve düşün dergisi Heft 75. Ankara 1984.

Steıgernde Wiederholung. Zwei Strophen aus Haydns Oratorium “Die Jahreszeiten”. In: Alman Dil ve Edebiyatı Dergisi VI, No. VI, İstanbul 1985.

Das Leichte In Goethes Lyrık. Zum Westöstlichen Divan. In: Alman dil ve Edebiyatı Dergisi VI, No. VI, İstanbul 1985.

Wir Wahsen Uz Gelichem Dinge. Zu einem Gedicht Walthers von der Vogelweide. In: Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara 1988 und in: Eğitim Fakültesi Dergisi Bd. I No. 2 Adana (Türkei) 1988.

Prof. Dr. Yaşar Önen’e Armağan, Önsöz (Vorwort zur Festschrift für Prof. Dr. Yaşar Önen): EINE GERECHTIGKEIT. In: Armağan. Türk Kültür Araştırmaları. Ankara 1988.

Textdidaktik. In: : Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara 1989.

Impressions Of Türkiye From The Pens Of Fourteenth And Fıfteenth Century German Pılgrıms Bound For Yerusalem. In: Image of Türkiye. Ankara 1992.

Two Old Turkish Poems Return Home. In: Image of Türkiye. Ankara 1992.

Bertolt Brecht, Lernender Lehrer. In: journal of Faculty of Education Çukurova University I, 8. Adana (Türkei) 1992.

Vom Lernene Und Lehren. In: Jahrspiegel 1992/93 der Privatschule der Dt. Botschaft Ankara, Ankara 1993.

Öğrenme Üzerine. (Über das Lernen). In: Artı-Bilim ve Kültür Dergisi, Adana (Türkei) 1993.

Küçük Oğlum Bana Sorar… (“Mein junger Sohn fragt mich…”) Zu einem Kurztext von Bertolt Brecht. In: Artı-Bilim ve Kültür Dergisi, Adana (Türkei) 1993.

Günlerin Adlandırımı Über die Herkunft (türkischer) Wochentagsnamen. In: Artı-Bilim ve Kültür Dergisi, Adana (Türkei) 1993.

Türk-Alman Dostluğu İçin Bir Nasrettin Hoca Dersi. In: Artı-Bilim ve Kültür Dergisi, Adana (Türkei) 1993. (Eine Nasrettin Hoca-Lektion zur türkisch-deutschen Freundaschaft)

-SORMANIN DEĞERİ (Vom Wert des Fragens). In: Artı-Bilim ve Kültür Dergisi, Adana (Türkei) 1993.

Einleitung,

Vom Gebrauchs-Zum Kunstwerk Des Sprıchwortes,

Sprichworter Uber Sprıchworter,

Frauenlob Im Sprichwort. Alle vier Aufsätze in: Yurtbaşı, Metin: Türkisches             Sprichwörterlexikon, Ankara 21994.

 

 

ÇEŞİTLİ DERGİLERDEKİ YAYINLARI

Geschichten Vom Hoca Nasreddin. Bearbeitet und kommnetiert. In: Newspot vom 24.8.89, 7.9.89, 28.12.89, 1.3.90, 3.5.90, 25.6.60,18.10.90, 25.10.90, 3.1.91, Ankara.

Zwei Alttürkische Gedichte Kehren HeIM. In: Newspot v. 3.8.84, Ankara 1984.

Atasözleri Ve Kadın (Frauenlob im Sprichwort). In: Express v. 15./16./17..1.94, İstanbul.

 

 

            Cemil Ziya ŞANBEY(Özgeçmişi ve yayınları eklenecek)

 

onenProf. Dr. Yaşar ÖNEN   (1911–1997)                                                                  

      10 Eylül 1911’de Nevşehir’de dünyaya gelen Yaşar Önen, 1936-1940 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğrenim gördü ve 1941’de asistan olarak girdiği aynı anabilim dalında 1946’da doçent, 1956’da da profesör oldu. Akademik etkinliğinin yanı sıra; Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (1963-1981), Senato Temsilciliği (1963-1971), D.T.C.F. Dekanlığı (1964-1966), YÖK Kurucu üyeliği, Türk-Alman Kültür İşleri İstişare Kurulu üyeliği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında Tercüme Kurulu Başkanlığı (1968-1981), Uluslararası Cermen Dilleri ve Edebiyatları Birliği üyeliği (1971-1978) gibi görevleri de ifa eden Prof. Önen’e 1972’de Federal Almanya Cumhurbaşkanı tarafından Liyakat Nişanı verilmiştir.

Prof. Önen, 1 Nisan 1997’de hayata veda etti.

Yayınları:

 • “Goethe ve Alman Dili, Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, VII. Cilt 3 Ankara 1949”
 • “Deutsches im Türkischen. DTCF Yayınları, Ankara 1955.”                    
 • “Alman Dilindeki Muhteva İktibasları Üzerine Araştırmalar. DTCF Dergisi XIII. Cilt 4,     Ankara 1955”
 • “Alman Dil Devriminin Ana İlkeleri. DTCF Dergisi 1961, XVIII, Cilt 1-2”
 • “Gençlik Eserlerinde Schiller’in Dili. M.E.B. Tercüme Dergisi 1960, Schiller Özel Sayısı”
 • “Schiller’den Özdeyişler. M.E.B. Tercüme Dergisi 1960, Schiller Özel Sayısı”
 • “Joseph Weinheber’den Çeviriler: ‘ Şair ve Dil’, ‘Dilin Niteliği ve Değeri’, ‘Şairin Sorumluluğu’ Türk Dili Dergisi 1961, s. 118, Deneme Özel Sayısı”
 • “Alman Şiir Antolojisi adlı eser üzerine tenkid ve tanıtma yazısı. Çağrı Dergisi S. 41/1961”
 • “Friedrich Hebbel’den Çeviri: ‘Mektup’. M.E.B. Tercüme Dergisi 1963, Mektup Özel Sayısı”
 • “Almanya’da Shakespeare Tercümeleri. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi C. I, S. I,1964”
 • “Goethe’den Çeviri: ‘Uçsuz Bucaksız Shakespeare’. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi C. I, S. I,1964”
 • “Leibniz ve Alman Dili. DTCF Felsefe Araştırmaları Dergisi C. I, S. 2”
 • “Grimm’in Büyük Alman Lûgatı Üzerine. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi C. I, S. 3,”
 • “16. Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye. DTCF Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi C. I, S. 4,”
 • “Cumhuriyet Devrinde Türkiye’de Almanca Öğretimi ve Germanistik, Cumhuriyet’in 50. Yıldönümünü ANMA KİTABI, DTCF Yayınları No 239, Ankara 1974”
 • “Das Türkenbild Im Deutschen Schrifttum Des 16. Jh.s, Atken des V. Internationalen Germanisten Kongresses, Cambridge 1975, Jahrbuch für Internationale Germanistik, Reihe A. Bd. 2,3”
 • “Germanistik in der Türkei, In Deutschlehrer, Ankara 1971”
 • “Tercüme Üzerine Düşünceler, Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi S. 1 Ankara 1977”
 • “Rilke ile Tanışma, Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi S. 2”
 • “Türkler Neden Yenilmezler? Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi S. 3 Ankara 1977”
 • “Hans Dernschwam’ın gözü ile Türkiye, Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi S. 4 Ankara 1977”
 • “Tarihte, Efsanede ve Kahramanlık Destanlarında Attila, Kültür Bakanlığı Yayınları 479 Ankara 1981”
 • “İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 885. Ankara”
 • “Almanca-Türkçe sözlük Yaşar Önen-Cemil Ziya Şenbay, Türk Dil Kurumu Yayını.”
 • “Başlangıçtan 17. Yüzyıla Kadar Türk-Alman Kültür Münasebetleri (Unesco için Rapor)”
 • “Der Begriff des Türken Im Deutschen Schrifttum (VI. Uluslar arası Germanistler Kongresinde tebliğ), Basel 1980”

 

aytacProf.Dr. Gürsel AYTAÇ                                                                           

     1940 yılında doğdu. 1962’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu ve aynı yıl adı geçen anabilim dalına asistan olarak girdi. 1966’da Herman Hesse’nin “Boncuk Oyunu Romanında Var Olma ve Oluş” konusundaki tezini bitirerek doktor unvanını aldı. 1970’te doçent ve 1976’da profesör oldu.

1980’de “Internationale Vereinigung für Germanistik” (IVG) Derneği’nin yönetim kuruluna,1988’de İLESAM Derneği üyeliğine, 1989’da Türk-Alman Dostluk Derneği üyeliğine ve 1991’de Türkiye Pen Yazarlar Birliği’ne seçilen Aytaç, 1992’de Avusturya Hükümeti tarafından “Edebi Çeviri Ödülü”ne layık görüldü ve aynı yıl Kültür Bakanlığı Kültür ve Sanat Eserleri Danışma Kurulu üyeliğine getirildi. 1994’te UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültür İhtisas Komitesi üyeliğine seçildi. 2001’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Profesörler Kurulu tarafından TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ödülüne aday gösterildi. 1987’de Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı ve 1990’da da Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı olan Hocamız, bu görevlerini emekliye ayrıldığı 16 Şubat 2007’ye kadar kesintisiz sürdürdü.

Yayınları:

 

Telif Kitapları:

 • “Die Glückseligkeit” in Wielands ‘Geschichte des Agathon’, Ankara Üniversitesi Yayın. Ankara 1971
 • “Thomas Mann’ın ‘Der Zauberberg’ ve ‘Lotte in Weimar’ Romanlarındaki Edebi Kişiliği”, Ankara Üniversitesi Yayın. Ankara 1972 (son basım, Kültür Bakanlığı Yayınları 2000, Ankara)
 • “Yeni Alman Edebiyatı Tarihi”, Ankara Üniversitesi Yayın. Ankara 1973 (son basım, T.C. Kültür Bakanlığı 1983, Ankara)
 • “Romancı Yönüyle Heinrich Böll” Ankara Üniversitesi Yayın. Ankara 1975 (son basım, Gündoğan Yayınları 1996, Ankara)
 • “Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi” Ankara Üniversitesi Yayın. Ankara 1978 (son basım, Gündoğan Yayınları 1983, Ankara)”
 • “Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler” Gündoğan Yayın. 1990 (son basım, Gündoğan Yayınları 2002, Ankara)
 • “Edebiyat Yazıları I” Gündoğan Yayınları Ankara 1990
 • “Edebiyat Yazıları II” Gündoğan Yayınları. Ankara 1991
 • “Edebiyat Yazıları III”, Gündoğan Yayın. Ankara 1995
 • “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi” Gündoğan Yayınları, Ankara 1997.( son basım Say Yayınları 2003, İstanbul)”
 • “Genel Edebiyat Bilimi” , Papirüs Yayınları İstanbul1999 ( son basım Say Yayınları 2003, İstanbul)
 • “Edebiyat Yazıları”,Multilingua Yayınları İstanbul 2001.
 • “Schiller, Friedrich: ‘İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup’”Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 2001
 • “Edebiyat ve Medya. Kitaptan Ekrana Edebiyat” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 2002. (son basım Hece Yayınları 2005. Ankara)
 • “Goethe”, Say Yayınları, Istanbul 2006
 • “Bir Edebi Tür Deneme” Hece Yayın. Ankara 2007
 • “Thomas Mann’ın Edebiyat Dünyası” Phoenix Yayın. Ankara 2010
 • “Felsefi Roman” Phoenix Yayın. Ankara 2011

 

Yayına Hazırladığı Kitaplar:

 • “Denemeler Seçkisi” Gündoğan Yayın. Ankara 1990
 • “Öykü Seçkisi” Gündoğan Yayın. Ankara 1991
 • “Mektup Seçkisi” Gündoğan Yayın. Ankara 1992
 • “Gezi Notları Seçkisi” Gündoğan Yayın. Ankara 1994
 • “Doğumunun 250. Yıldönümünde Goethe” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 1999
 • “Çağdaş Dünya Edebiyatı Çeviri Seçkisi” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 1999

Çeviriler:

 • “Dürrenmatt, Friedrich Babil’e Bir Melek İniyor” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. 1981
 • “Goethe Der Ki” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 1982. (son basım:2002,İş Bankası Yayınları, İstanbul)
 • “Dörner, Eleonore, Nemrut Dağında İlahlar Arasında” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 1987. (son basım 2000, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara)
 • “Frischmuth, Barbara Geçişler”, Ada Yayın. İstanbul 1987
 • “Frischmuth, Barbara Güneşte Gölgenin Yok Oluşu” Gündoğan Yayın. Ankara 1990
 • “Frisch, Max İnsan Nedir Ki…        “Ara Yayın. İstanbul 1990 (son basım: 1999, Öteki Yayıncılık, Ankara)
 • “Hauer, Elisabeth Klara’nın İzinde”, T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 1990.(son basım: 1992, Ara Yayıncılık, İstanbul)
 • “Zweig, Stephan Dünya Fikir Mimarları” İş Bankası Yayın. İstanbul 1991(son basım: 1998, İş Bankası Yayınları, Ankara)
 • “Mann, Thomas Lotte Weimar’da”, Ara Yayın. İstanbul 1992 (son basım: 1999, Öteki Yayıncılık, Ankara)
 • “Frisch, Max Montaug”, Gündoğan Yayın. Ankara 1994
 • “Frisch, Max Max Frisch’in Gezileri” Gündoğan Yayın. Ankara 1996
 • “Dürrenmatt, Friedrich Babil Kulesi”, Gündoğan Yayın. Ankara 1998
 • “Mann, Thomas Büyülü Dağ” Can Yayın. İstanbul 1998
 • “Schiller, Friedrich İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Bir Dizi Mektup” T.C. Kültür Bakanlığı Yayın. Ankara 2001
 • “Nietzche, Friedrich Yazılmamış Beş Kitap İçin Beş Önsöz” Say Yayın. İstanbul 2003
 • “Nietzche, Friedrich Öğretim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine”Say Yayın. İstanbul 2003
 • “Huch, Ricarda Alman Romantizmi” Doğu Batı Yayın. Ankara 2004
 • “Canetti, Elias Edebiyatçılar Üzerine” Payel Yayın. İstanbul 2004
 • “Canetti, Elias Ölüm Üzerine” Payel Yayın. İstanbul 2004
 • “Schneider, Werner: Felsefeye İhtiyaç Var mı?” İkarus Yayın. Ankara 2008
 • “Mann, Thomas: Lotte Weimar’da” Can Yayın. Istanbul 2009
 • “Venzmer, Gerhard: ‘Deliler ve Dahiler’” Omnia Yayın. Istanbul 2010
 • “Ewald, Oskar: “Fransız Aydınlanma Felsefesi” Doğubatı Yayın. Ankara 2010
 • “Klasik Alman Dil Felsefesi” Phoenix Yayın. Ankara 2011
 • “Makaleler (Edebiyat Yazıları)” Mevsimsiz Yayın. Ankara (baskıda)

 

Yurtiçi/Yurtdışı Konferanslar/ Bildiriler/ Dergi Yazıları:

 • “Wieland und das Ideal der gebildeten Frau, A. Ü. D. T. C. F. Dergisi, 24, Ankara (1966),239-243”
 • “Die Über den philosophischen Hintergrund der Geschichte des Agathon, A. Ü. D. T. C. F. Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Cilt 2, Sayı 1, Ankara (1970), sayfa 101-113”
 • “Die philosophischen Grundlagen des Agathon, A.Ü.D.T.C.F. Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi, Ankara (1970) 81-99”
 • “Symposium der Alexander von Humboldt- Stiftung, Bonn-Bad Godesberg. Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur im Ausland. Bonn- Bad Godesberg 1975. Titel des Vortrags: Thomas Mann in der Türkei: Rezeption in der deutschen Gegenwartsliteratur im Ausland. Internationale Erschein in Papenfuss/Söring (hrsg), Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur im Ausland. Forschung zur neueren deutschen Literatur. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz : Kohlhammer Verlag 1975 s. 189-196”
 • “Thomas Mann in der Türkei, in: Sammelband mit den Ludwigsburger Vorträgen, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, Kohlhammer Verlag 1976”
 • “Erzählforschung der türkischen Germanistik in den 70er Jahren, in: Sammelband mit den Ludwigsburger Vorträgen, Kohlhammer Verlag 1982”
 • “Der türkische Roman heute, Literaricum 25/26, September 1982”
 • “Orhan Veli Kanık und Borchert Zum Problem einer Erzählforschung, gehalten auf VII. Internationalen Germanisten- Kongress (IVG), Göttingen 1985 (nicht gedruckt)”
 • “Vom Einfluss deutschsprächiger Literatur auf türkische Gegenwartsschriftsteller, in Westdeutsche Literatur 1945-1985 I. İzmirer Colloquien 30.4.-2.5.1986, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, hrsg: Aytaç/Rehber/Sayın. Bd I. Vorträge”
 • “Identität als Problem deutschschreibender türkischer Autoren. Über Alev Tekinays Prosa. Als Vortrag gehalten auf der Tagung: ‘Emigranten-und Imigrantenliteratur’, Tokyo 1990. Erschien in: E.Iwasaki (hrsg) Begegnungen mit dem ‘Fremden’, Grenzen-Traditionen- Vergleiche. Atken des VIII. Internationalen Germanisten Konresses Tokyo 1990, Inditium Verlag, Bd. 8, (s.80-83).”
 • “VIII. Internationales Hermann Hesse Kolloqium. Calw 12-14 Mai 1994. Titel des Vortrags: Die Rezeption Hermann Hesses in der Türkei. Erschien in: M. Limberg (Hrsg.), Hermann Hesse in seinen Briefen. Die Antwort bist du selbst.Gengebach-Bad Liebenzell 1994, S. 196-204.”
 • “Barbara Frischmuth’s Roman ‘Kopftänzer’.Diyalog. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. 1/94, Ankara (1994), s. 115-119”
 • “Frauen vor Flusslandschaft. Ein Roman mit dramatischen Elementen. A.Ü. D.T.C.F, Dil ve Edebiyat Dergisi, III.2.Ankara (1995),s.165-173”
 • “Sprache als Spiegel der Kultur. Zu Emine Sevgi Özdamars Roman ‘Das Leben ist eine Karawanserei’, in: M.Howard (Hrsg.) Interkulturelle Konfigurationen. Zur deutschsprachigen Erzählliteratur von Autoren nichtdeutscher Herkunft, München 1997”
 • “Sprache als Spiegel der Kultur. Zu Emine Sevgi Özdamars Roman ‘Das Leben ist eine Karawanserei’ Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi 10/98 İstanbul (1998), s. 1-6”
 • “Reisen, Verweilen, Sichselbstfinden. Die Sehnsucht nach der Kunst und die Wiedergeburt als Künstler in Goethes Italienischer Reise, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, Ankara (1999), s. 25-34”
 • “Roman Türünün Geleceği. 2000 Yılında Türk Öykü ve Roman Sempozyumu. Dil Dergisi, sayı 90, Ankara 2000, s. 82-86”
 • “Türkiye’de Edebiyat Çevirisi Tarihi Üzerine, Edebi Çeviri-Kültürlerarasılık Aktarım Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2001”
 • “X. Interbnationaler Germanisten Kongress- Wien 2000. Zeitwende- Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21.Jahrhundert. Wien 2000. Titel des Vortrags: ‘Ein Vergleich zwischen der deutscsprachigen Literatur türkischer Schriftsteller und Gegenwartsliteratur in der Türkei’ Erschien in: Wiesinger/Derkits (Hrsg.), Deutschsprachige Literatur in nichtdeutschsprachigen Kulturzusammenhängen, Bern-Berlin-Bruxelles u.a.: Peter Lang V. 2002, s. 223-228”
 • Germanistik als eine Vorstufe der Komparatistik und allgemein Literaturwissenschaft. In: N. Kuruyazıcı/ M. Durzak (Hrsg.), Interkulturelle Begegnungen, Festschrift für Sara Sayın, Verlag Königshausen&Neumann 2004, s.279-283”
 • “Türkisch Deutsche Migrantenliteratur aus der Sicht der Mentalitätsforschung. Als Vortrag gehalten auf der Tagung ‘Migrations- Emigrations- Remigrationskulturen’, Paris 2005. Erschien in: Jean-Marie Valentin (Hrsg.), ‘Germanistik im Konflikt der Kulturen.’ Bd. 6, Atken des XI. Internationalen Germanisten Kongresses, Bern&Berlin&Bruxelles 2007,s. 137-143”
 • “Türk Milletlerarası Germanistik Kongresi ‘Hoşgörü ve Buluşma’. Konya 2007. Bildiri   başlığı: ‘Toleransın Edebi Göstergesi İroni Üslubu’. Tebliğ Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi 2007, s.69-77”

 

 durusoyProf. Dr. Gertrude DURUSOY                                                                

     1943 yılında Sosen’de dünyaya geldi. Lille Üniversitesi’nde Alman ve Çek filolojisi üzerine eğitim aldı; sonrasında Peter Lang danışmanlığında 1974 yılında Aix- Marseille Üniversitesi’nde Kafka üzerine doktora yaptı.

1967’de Türkiye’ye gelen Durusoy, 1972- 1988 yılları arasında Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde, daha sonra İzmir’de Germanistik bölümlerinde hocalık yaptı. Herman Broch üzerine yaptığı çalışmayla doçent unvanı alan Hocamız, 1988’de profesör oldu.

Orta Yüksek Almanca metinleri, 20. yüzyıl Alman edebiyatı, Avusturyalı yazarlar, karşılaştırmalı edebiyat bilimi ve kültürlerarasılık alanlarında çalışmaları olan Hocamız, Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Flamanca, Latince ve Çekçe dillerine hâkimdir.

Yayınları:

 • “Zum 50. Todestag Franz Kafkas” Hacettepe Bull. of Soc. Sc. and Humanities, Ankara Vol. 1, 1974
 • “Les Deuv amours de Pierre Loti ( Loti’nin eserlerinde Fransa ve Türkiye’nin yeri)” Hacettepe Bull. of Soc. Sc. and Humanities, Ankara Vol. 1, 1976
 • “Draußen vor der Tür und die Trümmerliteratur” Hacettepe Bull. of Soc. Sc. and Humanities, Ankara Vol. 2, 1976
 • “L’incidince de la langue tchéque sur les Nouvelles de Franz Kafka” Aix-en- Provence Üniv. Edb. Dergisinde Kısım 1 (baskıda)
 • “Bozena Nemcova et Franz Kafka” Hacettepe Bull. of Soc. Sc. and Humanities(baskıda)

 

ulkuProf.Dr. Vural ÜLKÜ                                                                                  

      1938’de doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nde 1959 yılında Lisans eğitimini bitirmiştir. Doktorasını 1966 yılında tamamlayan Prof. Dr. Vural Ülkü 1973 yılında Doçentlik unvanını, 1981 yılında da Profesörlük unvanını almıştır. 1971 yılında Alexander von Humboldt bursunu, 1961 yılında DAAD bursunu almıştır. Bonn ve Freiburg Üniversitelerinde öğrenim ve doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 1983-1992 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanlığını, 1992-1998 yılları arasında Mersin Üniversitesi Kurucu Rektörlüğünü yapmıştır. “Institut für Deutsche SpracheIDS” (Mannheim) “Internationaler Wissenschaftler Rat” tarafından Türkiye temsilcisi üye olarak seçilmiştir. “Das Verdienstkreuz 1.Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland” ödülü sahibi (27.08.1997).

Yayınları:

 

 • “Sprachreinigungsbestrebungen in Deutschland seit den 80’er Jahren des 19.Jahrhunderts bis zur Gegenwart”, T.C.F. Yayınları, Ankara 1975.
 • “Almanya’da Dil Cemiyetleri/17.Yüzyıldan Günümüze kadar”,T.C.F. Yayınları, Ankara 1978.
 • “Affixale Wortbildung im Deutschen und Türkischen/Ein Beitrag zur deutsch-türkischen kontrastiven Grammatik”, Ankara Üni. Yayın. Ankara 1980.

Çevirileri:

 • Schiller, “Haydutlar” M.E.B. Tercüme Dergisi, Schiller Özel Sayısı 1959 s. 146-155
 • Schiller “Haydutların Temsili” M.E.B. Tercüme Dergisi, Schiller Özel Sayısı 1959 s. 155-157
 • Gustaf Gründgens “ Schiller ve Modern Sahne” M.E.B. Tercüme Dergisi, Schiller Özel Sayısı 1959 s. 205-207
 • Albrecht Goes “ Denemeler” Türk Dili C.10, S. 118, 1961 Deneme Özel Sayısı
 • Thomas Mann “ Denemeler” Türk Dili C.10, S. 118, 1961 Deneme Özel Sayısı
 • Grabbe “ Shakespeare Tutkusu” D.T.C.F. Batı Dil ve Edb. Araştırma Dergisi, C.1 S.1,1964 (Shakespeare özel sayısı)
 • Thomas Mann “Roman Sanatı” Türk Dili C.14, S. 159, 1964 Roman Özel Sayısı
 • Klaus Betzen “ 20. Yüzyıl Alman Romanında Savaş” Türk Dili C.14, S. 159, 1964 Roman Özel Sayısı
 • Emel Hildegard ‘Dürrenmatt’ın “Yaşlı Hanımın Ziyareti” adlı eseri’ hakkında, Tiyatro Dergisi, Mayıs 1965
 • Karl Hillebrand “ Ortaçağdan bu yana Batı Dünya Görüşündeki Gelişmenin Tarihi” D.T.C.F. Batı Dil ve Edb. Araştırma Dergisi, C.2 S.1,1970 s. 175-195
 • Frederick Bodmer “ Alfabenin Tarihi” A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, C.XXV S.3/4, 1967 s. 245-276
 • Abderalılar (Chr.M. Wieland’tan çeviri kitap), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982.
 • Dil Denen Mucize (W.Porzig’ten çeviri kitap), Ankara 1982.

 

 Prof.Dr. Nevin SELEN (1925-2005)

      Prof. Dr. Nevin Selen, 1925 yılında doğdu; Ankara Kız Lisesini bitirdikten sonra, 1946-1947 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğrenim gördü. 1951 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu.

1958 yılında, “Alman ve Türk Dillerindeki Sesler ve Bu Seslerin Kelime Anlamı ve Yapısındaki Rolü Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma” konulu doktora tezini tamamlayarak, doktor unvanını aldı.

Die Phoneme und Phonemkombinationen in An- und Auslaut der deutschen Einsilbler” konusunda hazırladığı doçentlik tezi ile 1967’de doçent oldu.   1975 yılında profesör olan Selen, 1991’de emekli oldu.

Yayınları:

 • “Phonologie Morphologie Syntax der Deutschen Sprache”, Ankara: DTCF Yayınları 1993
 • “Entonasyon Analizleri”, Ankara: DTCF Yayınları No: 231, 1973.
 • “Linguistik und Methodik Bilimi ve Dil Öğretimi” (Editör: Mustafa Çakır), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 602- Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 296, 1992. ss. V-187.
 • “Söyleyiş Sesbilimi, Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi”, Türk Dil Kurumu Yayınları: 454, Ankara1979.
 • “Alman Dilinin Fonolojisi”, Ankara 1975
 • “Alman Dilinin Fonetik ve Entonasyon Kuralları, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir1985. – (Anadolu Üniversitesi yayınları; no. 115. Eğitim Fakültesi yayınları; no.2)
 • “Eine Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft für Türken mit Fehleranalysen Eskişehir”, Anadolu Üniversitesi, 1984. 166 s. – (Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı yayınları; no. 9)
 • “Toplumsal Dilbilime Giriş: Uygulamalı Çalışma Örnekleriyle”, Anadolu ÜniversitesiEğitim Fakültesi, 2001.-(T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları; no. 1280. Eğitim Fakültesi Yayınları;no.77).
 • “Alman ve Türk Dilinde Ezgi (intonation) Türleri/ Karşılaştırmalı (kontrastiv) Bir İnceleme”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 1-14.
 • “Yabancı dil öğreniminde yapılan sessel yanlışlar”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 15-23.
 • “Dilde Çift Anlamlılık Olayı”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-18.”
 • “Nesnelerle, onlara verilen isimler arasında, o nesnenin özelliğine uygun bir ses uyuşumu var mıdır?”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi XXV (1967), Nr. 3-4, s. 115-120.
 • “Fonolojik Statistik”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi C. 26. S. 1-2, 1968 (1970), s. 39-80.
 • “Ses Dili”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi C. 28. S. 1-2, 1970 (1974), s. 67-73.
 • “Lautmalerei”/(Orhan Oğuz ile beraber), Ankara Üniversitesi Yıllığı, C. 13, (tarihsiz), s. 19-46
 • “Söz Söyleme Sanatının Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi. C. 29, S.1, 1971-78 (1979), s. 1-23.”
 • “Konuşma Eğitimi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (1978), s. 97-101.”
 • “Alman Halk Efsaneleri Gustav Schwab, Dr. Nevin Selen, 1968, 496 S., MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Alman Klasikleri: 105.”
 • “Alman Halk Efsaneleri Gustav Schwab, Dr. Nevin Selen, 1991, 337, Batı Klasikleri: 65”        

 

 

 arda Prof.Dr. Zeki Cemil ARDA                                                           

      1941 yılında Kütahya’da dünyaya geldi. 1960-1965 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek öğrenim gördü. 1965’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne asistan olarak girdi. 1968’de”Theodor Storm’un Gençlik Novellelerinde Semboller” konulu teziyle doktor oldu.
1974’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına Dr. Asistan olarak girdi ve burada1980’de “ Gottfried Keller ve Der grüne Heinrich’ Romanında Gerçekçili” konulu çalışmasıyla doçent oldu.
1980’de Alexander von Humbolt-Vakfı Bursu ile Saarland Üniversitesine giderek araştırmalar yaptı.
1982 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında yönetici ve kurucu öğretim üyesi olarak görev başladı. Zeki C. Arda, 1989’da Eskişehir’den ayrılarak, Gazi Ünv. Gazi Eğt. Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında profesör olarak çalışmaya başladı ve emekliliğine kadar burada kaldı.

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 • Zeki Cemil ARDA (Çev.)       Anadolu’da Selçukluların Yapılarındaki Bitki Süslemeleri (Gerd Schneider), (baskıda).
 • Zeki Cemil ARDA “Türk Cönklerinde Budin Kuşatması”, Ardahan Üniversitesi, 26.04.2013, Ardahan.
 • Zeki Cemil ARDA       “Die Karikatur als Illustrationselement in den Schulbüchern”, Wissen, Kreativität und Transformationen von Gesellschaften (KCTOS), 06-09.12.2007, Viyana.
 • Zeki Cemil ARDA       “Avusturyalı Diplomatların Gözüyle ATATÜRK”, VI. Uluslararası Atatürk Kongresi, 12-16.11.2007, Ankara.
 • Zeki Cemil ARDA       “Inaugural Lecture: Fremdsprachenunterricht und Probleme bei der Vermittlung der deutschen Sprache in der Türkei”, 5th Annual Seminar, Germen Language or Literature-What does India need in the Global Contex?, 28.02.-04.03.2007, Baroda/Gujerat-Hindistan 2007.
 • Zeki Cemil ARDA       “Der Feuer-Kult bei den Türken in Asien vor der Islamisierung und desen Spuren in der Türkei”, Institut für Archäologien, Gastvortrag, 20.06.2006, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Inssbruck 2006.
 • Zeki Cemil ARDA       “Berg-Mythen bei den Türken in Anatolien”, Mythen und Berge/Myths and Mountains, 20-21.05.2005, Tbilisi, Gürcistan 2005.
 • Zeki Cemil ARDA       “Indien in der türkischen Literatur”, Der Gott der Anderen, Interkulturelle Transformationen religiöser Traditionen in literarischen Texten, 24-28.02.2005, Jaipur ve Banasthali/Rajasthan, Hindistan 2005.
 • Zeki Cemil ARDA       “Ana Dili Eğitiminin Önemi, Kimlik Korumanın Gerekliliği ve İki Dillilik”, Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği, 20.05.2004, İsveç 2004.
 • Zeki Cemil ARDA       Bersisa und Faust, Klaus-Jürgen Hermanik (Graz) Buch: Das Verbindende der Kulturen, 15. Nr. Juni 2004, Graz-Viyana 2004.
 • Zeki Cemil ARDA       “Kulturelle Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei in den 80’er Jahren”, Symposium zum 80 jährigen Bestehen der Republik Türkei am 30-31. Oktober 2003, Österreichisch-Türkisches Wissenschaftsforum (OTW), scientia unit, Wien, Viyana 2003.
 • Zeki Cemil ARDA       “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Almanca Çevirisinde Yer Alan Önsöz”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XVIII, Temmuz 2002, Sayı 53, Ankara-2002.
 • Zeki Cemil ARDA       Uluslararası Avrupa Birliği Şurası’na Tebliğ ile katılma, İstanbul 03-07.05.2000.       
 • Zeki Cemil ARDA       “Anadolu ve Avrupa Mitolojisinde İçerik ve Motif Karşılaştırması”,       Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Bahar’99/9, Ankara 1999.
 • Zeki Cemil ARDA       “Batı ve Doğu Kültürleri Arasında Bir Kadın Yazar Barbara Frischmuth”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Bahar 98/5, Ankara 1998.
 • Zeki Cemil ARDA       “Stratejik Açıdan ‘Türkiye Türkçesi’”, Türkiye, Irak ve Ortadoğu İlişkileri Sempozyumu, 21-23.04.1998, Alanya 1998.
 • Zeki Cemil ARDA       Eğitimde Geleceğe Yatırım/Konferans ve Panel, 11.05.1998, Ankara 1998.
 • Zeki Cemil ARDA       “Anadolu ve Avrupa Edebiyat Metinlerinde İçerik ve Motif Karşılaştırması”, IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 28.05.1998, Çanakkale 1998.
 • Zeki Cemil ARDA       “Barbara Frischmuth’un Eserlerinde ‘Türk Ailesi’ ve Son Romanı ‘Die Schrift des Freundes/Dostun Yazısı’nda ‘Yerlileşme Olgusu’”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Kış’98/8, Ankara 1998.
 • Zeki Cemil ARDA       “Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu”na tebliğ ile katılma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 27-29.11.1997, Çanakkale 1997.
 • Zeki Cemil ARDA       “Mustafa Kemal’in Öyküsü-Edebiyat Bilimi Bakış Açısından Bir Yaklaşım”, V. Uluslararası Atatürk Kongresi, Cilt I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2004.
 • Zeki Cemil ARDA, M. GÖNÇ, A. ARSLAN, S.SEZER           “21. Yüzyıla Girerken Çocuklarımızın Bugünkü Sorunları ve Geleceklerine İlişkin Çözüm Önerileri”, HABİTAT-II STK FORUMU’96, Ankara 1996.
 • Zeki Cemil ARDA       “Alman Dili Eğitimi Bölümünde Uygulanan Programlar-Sorunlar-Başarılar-Beklentiler”, Alman Kültür Merkezi, Ankara 1996.  
 • Zeki Cemil ARDA       “Kültürlerarası İletişim Açısından Alman Edebiyatında Türkler”, Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, 31.05.-02.06.1995, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 1995.
 • Zeki Cemil ARDA       “İnterkültürel Germanistik Sempozyumu”na tebliğ ile katılma, Federal Almanya ve Fransa 26.08.-03.09.1991.
 • Zeki Cemil ARDA       “Die Türken und Europa. Zum historischen Verständnis der Türkei und ihrer Germanistik”, Thum, Bernd; Fink, Gonthier-Louis (Hrsg.), Praxis interkultureller Germanistik. Forschung-Bildung-Politik. Beiträge zum II. Internationalen Kongreβ der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Straβburg 1991.
 • Zeki Cemil ARDA       “IVG-Dünya Kongresi”ne tebliğ ile katılma, Tokyo 20-26.08.1990.
 • Zeki Cemil ARDA       CIPL-XIV. Uluslararası Linguistler Kongesi’ne tebliğ ile katılma, Demokratik Almanya-Doğu Berlin 10-15.08.1987.
 • Zeki Cemil ARDA       “Systematische Wortschatzarbeit von passiven zum aktiven Wortschatz” seminerine tebliğ ile katılma, İstanbul Alman Kültür Derneği, İstanbul 08-09.05.1987.
 • Zeki Cemil ARDA       “Çeviri Dersleri ve Sorunları”, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde Almanca Öğretimi ve Yöntemleri Uluslararası Sempozyumu , Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir 02-06.03.1987.
 • Zeki Cemil ARDA       “Kinderliteratur in der Schweiz: Peter Bichsel und Franz Hohler”, Schweizer Literatur der Gegenwart Kolokyumu, İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Pro Helvetia Vakfı, İzmir 29.04.-02.05.1987.  
 • Zeki Cemil ARDA       “Alexander von Humboldt-Vakfı Kolloqyumu”na konuşmacı olarak katılma, İstanbul 23-26.11.1986.
 • Zeki Cemil ARDA       “Die Westdeutsche Literatur 1945-1985 und ihre Rezeption in der Türkei” Sempozyumu’na tebliğ ile katılma, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İzmir 30.04-02.05.1986.
 • Zeki Cemil ARDA       “Die Sprache als Brücke bei Barbara Frischmuth”, Österreichische Literatur in der Türkei Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi ve Avusturya Kültür Ofisi, İstanbul 04-05.12.1986.
 • Zeki Cemil ARDA       “II. Uluslar arası Seyahatnameler’de Türk ve Batı İmajı” Sempozyumu’na tebliğ ile katılma, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 28.10.-01.11.1985.
 • Zeki Cemil ARDA       “VII. IVG-Germanistler Kongresi”ne tebliğ ile katılma, Federal Almanya-Göttingen 25-31.08.1985.
 • Zeki Cemil ARDA       “Türkiye’de Eğitim Fakülteleri’nde Edebiyat Öğretiminde Motivasyon”, Uluslararası Almanca Öğretiminde Edebiyat Sempozyumu, Federal Almanya-Münih/Tutzing 23.08.-05.09.1984.        
 • Zeki Cemil Arda         “16. Yüzyılda İki Genç Alman’ın Türklerle İlgili İzlenimleri”, (Wilfried Buch’un makalesinin çevirisi), Belleten, C. XLVI, Ekim 1982, Sayı 184, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983.
 • Zeki Cemil ARDA       “Neue Aspekte der Soziolinguistik” Seminerine tebliğ ile katılma, Avusturya-Raach 20-24.02.1982.

 

BASILMIŞ KİTAPLARI

 • Zeki Cemil ARDA, Tuyça OBRUK                Universal Wörterbuch/Deutsch-Türkisch,         Türkisch- Deutsch, Engin Yayınevi, Ankara 2013.
 • Zeki Cemil ARDA (Çev.) Yusuf ve Kardeşleri III-IV (Thomas Mann), Hece Yayınları, Ankara 2006.
 • Zeki Cemil ARDA (Çev.) Yusuf ve Kardeşleri I-II (Thomas Mann), Hece Yayınları,           Ankara 2006.
 • Zeki Cemil ARDA (Ed.)   Gazi Mustafa Kemal Pascha, Der Weg zur Freiheit, 1919-   1920 (Atatürk’ün Büyük Nutuk’u), Atatürk Forschungszentrum, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara 2003.
 • Zeki Cemil ARDA (Çev.)   “Avusturya’nın Bakış Açısından Kara Mustafa Paşa, Dr. Ernst Petrisch”, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, 8-11 Haziran 2000, Merzifon, Amasya 2001.
 • Zeki Cemil ARDA (Çev.)       Die Bedeutung des Namens Türk (Tuncer Baykara),         Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Osmanlı Tarihine Ait Genel Kitaplar, Osmanlı Tarihi, Ankara 2000.
 • Zeki Cemil ARDA (Çev.) Das türkische Gesichts Wiens (Kerstin Tomenendal), Viyana 2000.

 

 baypinarProf.Dr. Yüksel BAYPINAR (1946-2003)                                               

      1946’da Konya’da doğdu. 1965-69 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğrenim gördü. 1969- 1971 yılları arasında aynı anabilim dalında okutmanlık ve asistanlık yaptı.

Heinrich Böll ve Modern Satirik Alman Hikâyeleri” konusunda hazırladığı doktora tezini 1977’de tamamladı ve edebiyat doktoru unvanını aldı. 1981’de Yardımcı doçent, 1987’de doçent ve 1991’de profesör unvanlarını aldı.

Yayınları:

 • “Hiciv Kavramı üzerine bir inceleme. DTCF Dergisi, sayı. 1-4, Ankara, 1979.”
 • “Heinrich Böll ve ‘Birşeyler Olacak!’ adlı öyküsü. Batı Dil ve Edebiyatları Dergisi, cilt II, sayı 1, Ankara, 1981.”
 • “Deutsch ist schwer, Türkisch auch! Saarbrückener Zeitung, 15 Eylül 1982 günkü edebiyat eki.”
 • “Türkçe’de Bir Alman Edebiyat Tarihi. Oluşum, sayı 74, Ankara, 1983.”
 • “Rilke ve Şiir Dünyası. Oluşum, sayı 76, Ankara, 1984.”
 • “Yığın Edebiyatı Kavramı Üzerine. Milli Kültür, sayı 47, Ankara 1985.”
 • “Gootfried Benn’i Anarken. Oluşum, yaz sayısı, Ankara 1987.”
 • “Bir Şiirin Düşündürdükleri: Friedrich Hölderlin ve ‘Yaşamın Yarısı’. Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, özel sayı XXVI-I, Ankara 1988.”
 • “Helmut Qualtinger- das schlechte Gewissen österreichs! E.Ü Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Avusturya Edebiyatı özel sayısı. İzmir 1990.”
 • “Türk Alman Yığın Edebiyatı-Edebiyat tarihlerine Alınmayanlar! DTCF Dergisi, XXXIII, sayı 1-2, Ankara 1990.”
 • “Deutschland, Ein türkisches Märchen?-Schlaraffenland als Zielscheibe der Satiren Şinasi Dikmens. Atken des VIII. Internationalen Germanisten Kongresses, cilt 8, Münih 1991.”
 • “Takvim Hikayeleri ve Johann Peter Hebel. Gündoğan Edebiyat Dergisi, Kış Sayısı 1, Ankara 1992.”
 • “Güldürürken Düşündüren Eleştiri: Hiciv! Gündoğan Edebiyat Dergisi, Sayı 2, Ankara 1992.”
 • “Bir Tuhaf Şiir Anlayışı: Somut Şiir! Gündoğan Edebiyat Dergisi, Sayı 5, Ankara 1993.”
 • “Türk Şairleri Türkçe’ye Çevirmek! Laterra Edebiyat Dergisi, Ortak Kitap 4, Ankara 1993”
 • “Bir Şairin Ardından! W. Buch Anma Kitabı Ankara 1994.”
 • “Düşünceye Özgürlük ama Nereye Kadar? Gündoğan Edebiyat, sayı 18, Ankara 1996”
 • “Zensur: Was darf man und darf man nicht? DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi. Cilt III, sayı: 3, Ankara 1998.”
 • “Zavallı Brecht! (basılacak)”
 • “Dışarıda Kapının Önünde. (Wolfgang Borchert’den) Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981.(1993 te 2. baskısı yapıldı.)”
 • “Seçme Takvim Öyküleri. ( Johann Peter Hebel’den) Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993”
 • “14. ve 15. Yüzyıllarda Kudüs’e Giden Alman Hacıların Türkiye İzlenimleri. (Wilfried Buch’un Makalesi), Belleten sayı 183, Ankara 1983.”
 • “Eleştiri ve Hiciv! (J. Gottfried Herder’den bir deneme Gündoğan Denemeler Seçkisi. Ankara 1990)”
 • “Komşularımız Olmasaydı Ne Yapardık? Gündoğan Öykü Seçkisi, Ankara 1991.”
 • “Yakutların Edebiyatı. (Stanislaw Kaluzyski’den bir makale) Türk Dünyası Edebiyatı, İstanbul 1991.”
 • “Gottfried Benn’den Bir Mektup. Gündoğan Mektup Seçkisi, Ankara 1992.”
 • “Orhan Veli, Cahit Sıtkı ve Hugo von Hoffmanstahl’den seçme şiirler. Laterra Edebiyat Yazıları. Ankara 1993.”
 • “Londra (Heinrich Heine’den) Gündoğan Edebiyat Gezi Notları Seçkisi Ankara 1994.”
 • “Herman Hesse’den Şiirler: Bozkır Kurdunun Düş Yolculukları. İstanbul 1994.”
 • “On Alman Şairden Seçme Şiirler: 20. Yy. Dünya Edebiyatı Antolojisi.(baskıda).”
 • “Goethe’den seçme şiirler: 250. Yıl Goethe özel sayısı. Kültür Bakanlığı Yayınları (basılacak).”

           

Doç.Dr. Gönülden ESEMENLİ (1953-)

      1953 yılında Ankara’da dünyaya gelen Esemenli, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezini, 1991 yılında da “Herman Broch’un Schlafwandler, Attila İlhan’ın Aynanın İçindekiler Adlı Roman Dizilerinde Kültür Krizi Sorunu” isimli doktora tezini bitirerek doktor unvanı aldı.

Yayınları:

 • “Yalnız Bir Tek Konum Var: Kendi Hakkımda Açık- Daha Açık Olmak ve Kendimi Tanımak’ Peter Handke, Ankara, Mor Köpük, (Şubat- Mart 1985) 48-58”
 • “Aynanın İçindekiler’ de Gazeteciler, İstanbul, Argos, 49 (Aralık 1991) 61-66”
 • “Bir Eğitim ve Yolculuk Romanı. Peter Handke’ nin ‘Uzun Ayrılığa Kısa Mektubu, Ankara, Gündoğan Edebiyat. 1 (1992) s.63-75;2 (1992) s.51-55”
 • “Savaş Sonrası Avusturya Nesri ve İlse Aichinger’in ‘Daha Büyük Umut’u, Ankara, Karşı, 86 (Aralık 1992) 14-18”
 • “Attila İlhan’ın Aydın ve Kültür Anlayışı, Ankara, Karşı, 72 (Nisan 1993)28-34”
 • “Genç Broch’un Kültür Yorumu, Ankara, Gündoğan Edb. 7 (1993) 61-67”
 • “Aynanın İçindekiler’de Kültür Krizi Sorunsalına Bir Örnek: Manastırlı. Salih Paşa ve Ailesi. Hzl: Zeynep Ankara: Yalnız Şövalye Attila İlhan, Ankara, Bilgi Kitapevi (Nisan 1996) 269-278”
 • “Herman Broch’un Thomas Mann’da 18.12.1944 tarihli mektubu. Hzl. Gürsel Aytaç: Mektup Seçisi, Ankara, Gündoğan Yayınları (Ekim 1992) 73-76”
 • “Hermann Hesse: “ Ölüdmeyeceksin”, Hzl.Yıldız Ecevit: Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları, İstanbul, Remzi Kitapevi A.Ş. (1994 Kasım) 206-211.”

 

Prof.Dr. İbrahim İLKHAN                                                                                  

1948’de Şarkikaraağaç’ta doğdu. Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan 1974’te mezun oldu. Aynı Anabilim dalında başladığı Yüksek lisansını 1979’da “Almanca ve Türkçede Edilgen Çatılar/Çeviri Yöntemi ile Karşılaştırmalı Dilbilim Analizi” konulu teziyle bitiren İlkhan, “Orta Dereceli Okullarda Almanca Öğretiminin Metodik ve Didaktik Sorunları” teziyle 1982’de doktor unvanı aldı; 1993’te doçent ve 1999’da profesör olan İlkhan, 1988-1999 yılları arasında Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görev yaptı.

Yayınları:  

 • “Yazınsal Metin Üzerine: Anlambilimsel bir yaklaşım, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dergisi içinde, Cilt XXXVII, sayı 1-2, s.377-394.”
 • “Türkler için Yabancı Dil Olarak Almanca öğretiminde sosyo-kültrel Etkenlerin rolü içinde, Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Enstitüsü içinde, Cilt III, Ankara 1995.”
 • “Tezer Özlü’nün “Yeniden Akdeniz’de” adlı öyküsüne anlambilimsel bir yaklaşım, : Gürsel Aytaç (Yay.) Gündoğan Edebiyat 1994 içinde, s.13-16.“
 • „Melenk, Hartmut: “ Die kuturelle Identitat Türkischer Schüler Badenwürttember, Der Deutschunterricht 2 (1991), içinde, s.46-64.“
 • „Oomen- Welke, Ignelore: Türkische Haupschüler im Mittleren Neckarraum” Lernen in Deutschland 3 ( September 1990) içinde, s.87-94.“      
 • “Weihnachten und müslimische Kinder- ein heikles Thema” , Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe 12 ( 1989) içinde, s.556-561.
 • “Erschweren oder erleichtern die Interfrenzen der Erweb einer Zweitsprache (L2) ? Einige kontrastiv linguistische überlegungen”, Ankaraner Beitrage zur Germanistik, Ankara 1988 içinde, s.138-145.
 • “Kontrastive überlegungen zu einigen unterschiedlichen Kommunikationsmuster im Deutschen und Türkischen” , Lutz Götze (Yay.) Deutsch als Fremdsprache. Situation eines Fache içinde, Bonn-Bad Godesberg, 1987, s.183-191.
 • “Psychologieche Ansatze”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4 (1987) içinde, s.101-104.
 • “ Anadil Edinimi ile Yabancı Dil Öğrenimi Sırarsındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 4 (1987) içindei s.183-186.
 • “Motivation im Zweitspracherwerb” Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1987) içinde, s.159-163.
 • “Kontrastive Linguistik (Fehleranalyse und Fehlerbewertung im Fremdsprachenunterricht” Selçuk Üniverstesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 2 (1986) içinde, s.211-217.
 • “Günümüz Şartlarında Orta Dereceli Okullarda Yabancı Dil Öğrenme ve Kullanabilme Yeteneğinin Kazandırılması” Selçuk , özel sayı içinde, Konya 1985, s.109-112.
 • “Ortaöğretim İlk Üç Yılında Kullanılan Almanca ve İngilizce Kitaplarının Değerlendirilmesi” Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, içinde, 2 (1983), s.115-120.
 • “ Programlı Yabancı Dil Dersinin ve Öğretiminin Özel Durumu ile Öğretmenin Ders İçerisindeki Rolü” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (1993) içinde, s.155-163.
 • „Interkulturalitat als Aufgabe türkischer Germanisten, Internationales Symposium Schnittpunkte der Kulturen, İstanbul Üniversitesi 17-22 Eylül 1996.“
 • „Külturspezifische Eigenarten in Texten Deutschreibender türkischer Schriftstellerüberlegungen für das Fach Deutsch als Fremdsprache, Vancauver 1995.“
 • „Das EARGED (Direktorium für Erziehung, Forschun und Entwicklung des Erziehungsministeiums der Türkei) und ide Curriculumentwicklung in der Türkei, DAAD Germanistentreffen Deutschland-Türkei içinde, Bonn 1994, s.153-159.“
 • ‘ Yabancı Dil’ öğretimi konusunda kamuoyundan basına yansıyan görüşler ve ‘sorun-çözüm’ bağlamında Almanca öğretimine ilişkin görüşler, Tagunsbeitrage des V. Türkischen Germanistik Symposiums 1-2 Jnie 1995 içinde, Eskişehir 1996, s.119-125.“
 • “ Linguitik, Grammatik und übersetzungswissenschafften, Einige kritische überlegungen” Germanistik Sempozyumu, Erzuzum, 25-27.5.1992, 9 sayfa.
 • “Zweck und Zielsetzung des Faches Daf in Bezug auf Lernmotivation und Lehrbücher in der Türkei” Germanistenkongresses 5.cd. içinde, Tokyo, 1990, s.56-65.
 • “Die Rolle der Übersetzung in der Sprachdidaktik” Ankaraner Beitrage zur Germanistik, Kulutreller Austauch, Sondernummer 1989, s.67-75.
 • “ Türkler için Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Sosyo-Kültürel Etkenlerin Rolü” II. Dilbilim Sempozyumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 1-3 Haziran 1988, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi içinde, cilt 3, sayı 2, 1995.
 • “Dilbilimi ve gazete Yazarlığı”, Dilbilimin dünü, bugünü, yarını 1.Dilbilim Sempozyumu, 18-19 Haziran 1987 içinde, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s.52-55.
 • “ Federal Almanya’daki Türk Gençleri üzerine bir Değerlendirme” 1.Milli Gençlik Kongresi, Konya, 6-8 Kasım 1985 içinde, s.209-211.
 • “Filoloji Eğitim ve Öğretiminde ‘Edebi Çeviri’ üzerine düşünceler” : Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi içinde, IV. Ulusal Çeviri Semineri, özel sayısı VII ( 1993), s.195-201.
 • „Angewandte Semantik an den germanistischen Abteilungen der türksichen universitaten, Eininge Gedamken zu dieser Problematik, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 4.Germanistik Sempozyumu 20-22 mayıs 1993 içinde, s.140-145.“
 • „Kültürel Değişim mi Yoksa Kültürlerarası İletişim mi? Ankara Üniversitesi Dil Dergisi içinde, 30 (1995), s.5-9.“
 • “Yabancı Dil Öğretiminin Kültürel Değişmesine Etkileri” , Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yabancı Kültür ve Edebiyatların öğretimi ve Türk Kültürü Sempozyumu, 7 Mayıs 1994.
 • „Kulturspezifische Eigenarten in texten deutschreibender türkischer Schriftseller. Überlegungen für das Fach Daf, In IX. Weltkongre der Internationalen Vereinigung für Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft, 13-19 August 1995, University of British Colombia Vancouver, Canada.“
 • „Roman Üzerine Düçünceler ( Heinrich Mann), Hüseyin Salihoğlu (Yay.): 20.Yüzyıl Edebiyat Sanatı içinde, İmge yayınları 1995, s.100-103.“
 • „Hermann Hesse ‘ Pedrorallagalla’, Yıldız Ecevit (Yay.) : Hermann Hesse, Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları içinde, İstanbul Remzi Kitapevi, 1994, s.119-121“.
 • „Robert Musil’in Güncesinden, Gürsel Aytaç (Yay.) Gezi Notları Seçkisi içinde, Gündoğan Edebiyat 1994, s.73-78.“
 • „Hugo von Hoffmanstahl” Mektup Seçkisi (Haz.) Gürsel Aytaç içinde, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1992, s.67-68.“

                                                                                     

ecevit Prof.Dr. Yıldız ECEVİT   

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri’nde Türk ve Alman edebiyatları arasında karşılaştırmalı olarak yaptı. 1986-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1996 yılında profesör oldu. Ankara ve Bilkent Üniversitelerinde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi.

 

Yayınları:

“Oğuz Atay’da Aydın Olgusu, Ara Yayıncılık, İstanbul 1989.”

“Die Intellektuellen Problematik bei Max Frisch und Oğuz Atay, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.”

“Kurmaca Bir Dünyadan, Gündoğan, Ankara 1992.”

“Orhan Pamuk’u Okumak, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1996.”

“İsviçre Edebiyatı, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.”

“Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayınevi, İstanbul, 2001.”

“Ben Buradayım. Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası, İstanbul, 2005.”

“Orhan pamuk Lesen. Der moderne Roman und der verwirrte Leser, Multilingual, İstanbul, 2008.”

“Maja Beutler, Flissingen Haritada Yok, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.”

“Herman Hesse: Bozkır Kurdu’nun Düş Yolculukları, 1994”

“Yaşamak Eşittir Yazmak. Gürsel Aytaç Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Yıldız Ecevit, Osman Toklu, Sevil Onaran, Hece yayınları, 2008.”

 

Prof.Dr. Rezan KIZILTAN (1950-)

      1950’de Trabzon’da doğdu. 1970-1974 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Filolojisinde yüksek öğrenim gördü. 1983 yılında çeviri bilim alanında “Aziz Nesin im Deutschen” konulu doktora çalışmasını tamamladı ve doktor unvanını aldı.

Yayınları:

 • Atatürk ve Bilim Anılarından”, (Prof. Dr. E.HirschÇeviri / Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997, Ankara.);
 • Atatürk’ün İslam Dünyasındaki Yenilikçi Adımı”, (Welt Dietrich Schlegel’den çeviri, Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997, Ankara.);
 • Atatürk- Muhtemel Geleceği Hatırlama”, (Prof.Dr. A.J.Bucher’den çeviri /Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997, Ankara.);
 • AtatürkTürkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusunun 100. Doğum Yılı Münasebetiyle Yayımlanmamış Taslaklar”, (Helbert Melzig’ten çeviri/ Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997, Ankara.)
 • Edebi çevirinin Karşılaştırmalı Edebiyattaki Yeri“, Gündoğan Edebiyat, sayı 22, s.79-85;
 • Karaman Edebiyatı“, (Janos Eckmann’dan çeviri makale Türk Dünyası Edebiyatı Halil Açıkgöz, 1991, İstanbul.“);
 • Katakombda Bir Gezinti“, (Adabert Stifter’ten çeviri /Gezi Notları Seçkisi-Gürsel Aytaç, 1994, Gündoğan Yayınları, Ankara.“);
 • Max Frisch Denemeler,(Max Frisch Essays-Max Fricsh, s.106-117/ Denemeler-Gürsel Aytaç, 1990, Gündoğan Yayınları, Ankara.);
 • Kemalist Türkiye Anılarından/ Die Kemalistische Türkei-Prof.Dr.Ernst Hirsch, s.25-41, Mustafa Kemal Atatürk 1881-1938, Atatürk Kültür Dül ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997, Ankara)
 • Aziz Nesin’in Üslup Özellikleri, Oluşum Dergisi, s. 75-117, 1984 Ocak, Ankara.
 • Aziz Nesin im Deutcshen/ Ankara’ner Beitrage zur Germanistik“, sayı 1, s.74-83, Aralık 1988, Ankara;
 • Abderalılar ve Alamn Edebiyatında Hiciv“, Milli Kültür Dergisi, sayı 44, s.78-82, Mart 1984, Ankara.
 • Eine Europaerin in Erzurum über Barbara Frischmuth’s Übertritte“, Ege Batı Dil ve Edebiyatları Dergisi, s.70-80, Temmuz 1990, Ankara.
 • Türk Diline Aktarılan Avusturya Kökenli Yazarlar ve Yapıtları, Karşı Dergisi, sayı 39, s.21-29, Temmuz 1990, Ankara.
 • Güneşte Gölgenin Yokoluşu ve Türk Kütürü“, Gündoğan edebiyat, sayı 92, s.47-51, 1992, Ankara.
 • Çeviri ve Kültür Alışverişi, Gündoğan Edebiyat, sayı 13, s.139-146, 1995, Ankara.
 • Die zarte Rose meiner Sehnsucht im Deutschen eine übersetzungs wissenschaftliche Analyse, Akten des VIII. Internationalen Kongresses Cilt 5, s.151-158, 1990, Iudicium, Tokyo.
 • Edebi Çeviride Kütürel Aktarım Sorunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, IV. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 1998, Çanakkale.
 • Dr. Murke’nin Suskunluk Külliyatı/ Dr. Murke’s Gesameltes Schweigen-Heindrich Böll, 1986, Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • Bana Uçuşu Anlat (Erzahl mir Serie)-Dimiter Inkiow, 1996, Düşün Yayınevi, İstanbul.
 • Tekerleğin Öyküsü (Erzahl mir Serie)-Dimiter Inkiow, 1996, Düşün Yayınevi, İstanbul.“
 • Suyun Öyküsü (Erzahl mir Serie)-Dimiter Inkiow, 1996, Düşün Yayınevi, İstanbul.
 • Bana Dünyayı Anlat (Erzahl mir Serie)-Dimiter Inkiow, 1996, Düşün Yayınevi, İstanbul.

                                                                

edelturd Doç.Dr. Edeltrud ÖZDEMİR (1948-)   

1948 yılında dünyaya gelen Edeltrud Özdemir, 1976 yılında “ Ahmad Kasravi, Ein Beitrag zur Ideengeschichte Persiens im 20. Jahrhundert” konulu çalışmasıyla doktor oldu.

1979-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde yabancı uyruklu uzman olarak görev yapmıştır.

Yayınları:

 • Die Ararat Legende” von Yaşar Kemal Verseicheiner Übersetzuuns Wissenschaftlichen Analyse, Akten Des VII. Internatonalen Germanisten Kongresses, Bol. 5, s.177-183, 1990, İndicium, Tokyo. Yaşar Kemal’in “Ağrı Dağı Efsanesi”’nin Almanca Çevirisi“
 • „16. ve 17. Yüzyıl Türk ve Alman Seyahatnamelerinde Yabancı İmajı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Sempozyumu, 1998, Çanakkale.“
 • „Kültürel Öğelerin Çeviri Sorunu ve Hata Analizi, Gündoğan Edebiyat Yazıları, 3, 1992, s.13-19, 1992.“
 • „Yaşar Kemal’s “Ağrı Dağı Efsanesi” in der deutschen übersetzuug. Eine ausgangstextbezogene Analyse als Beitragzur Überszuugskritik, 1992
 • „Ahmad Kasrawi. Ein Beitrag zur deengeschichte Perisens im 20. Jahrhundert. Inaugural Dissertation. Freiburg 1976)“

 Prof. Dr. Seyit Battal Arvasi (1952-)   

6 Haziran 1952’de Erciş’in Kırkdeğirmen (Kenzek) Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu bu köyde okudu. 1970’te Erciş Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi (Şimdiki adıyla Edebiyat Fakültesi) Alman Dili ve Edebiyatı programına kaydoldu.
1975’te Hacettepe’den mezun oldu ve aynı yıl Alman Akademik Mübadele Kurumu’nun (Deutscher Akademischer Austauschdienst: DAAD) verdiği bursla Almanya’ya gitti ve orada Heidelberg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Oscar Reichmann gözetiminde (1975-1977) Alman Filolojisi alanında çalıştı. Alman Orta Çağ’ına (Mediaevistik) olan ilgisi bu dönemde başladı.
1978’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladı. Burada 1982’de doktor, 1989’da doçent ve 1995’te profesör unvanı aldı.

Uzmanlık Alanı
Alman edebiyat tarihinin ilk klasik dönemi olarak tanımlanan 1170-1250 yılları arasındaki dönemin (“Stauferzeit”) ünlü ozanlarının manzum romanlarında “hak ve kuvvet” ilişkisi konusunda doktora yaptı. Alman filolojisinin Orta Çağ ayağını teşkil eden bu dönemin arka planında yer alan Doğu-Batı ililşkileri, o günden beri ilgi alanı çerçevesini teşkil ediyor.
Lisans düzeyinde Alman Dil Tarihi, Alman Kültür Tarihi ve Eski Alman Edebiyatı Tarihi derslerini; lisansüstü düzeyde ise, Die Erste Deutsche Klassik, ve Sprachwandel und Kulturwandel derslerini okuttu.

Yayınları

 • Hartmann von Aue ve Gottfried von Strassburg’un Eserlerinde Hak ve Kuvvet İlişkisi, (Doktora tezi, Ankara 1982).
 • Alman Haçlı Edebiyatında Türkler Üzerine, (makale, yayımlandığı yer:) Millî Kültür 50/1982.
 • Türk Halk Romanı Seyyid Battal Hakkında, (Çeviri makale, yayımlandığı yer:) Millî Kültür 50/1982.
 • Mehmet Âkif Ersoy’un Berlin Hatıraları, (bu makalenin yer aldığı kitap:) Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, Ankara 1986.
 • Gottfried von Strassburg’un Soylu Kalpler Dünyası, DTCF Dergisi, c.XXXI, sayı 1 ve 2.Zur Begriffsanalyse von “Recht” und “Macht” im Mittelhochdeutschen, (yayımlandığı yer: ) Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Nullnr./Ankara 1988.
 • Zum Verhältnis zwischen Meierstochter und Heinrich in “Hartmanns von Aue : Armer Heinrich”,(yayımlandığı yer: ) Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Nr.1, Ankara 1988.
 • Joachim Wach: Din Sosyolojisine Giriş, (çeviri kitap) Ankara 1987.
 • Novalis: Fragmanlar, (çeviri kitap) Ankara 1987.
 • Bir Eğitim Programı Olarak Alman Şövalye Edebiyatı, (yayımlandığı yer: ) Türk Kültürü Araştırmaları /Prof.Yaşar Önen’e Armağan, XXVI/1, Ankara 1988.
 • Das Handeln durch Sprache. Eine Studie zur Bedeutung des gesprochenen Worts in Hartmanns von Aue “Erec”, Ankara 1989.
 • Mandelreiss: Türkler Geliyor! (yayımlandığı yer: ) DTCF Dergisi, c. XXXIII, sayı 1 ve 2.
 • Eski Yüksek Alman Edebiyatında Çeviri, (yayımlandığı yer: ) Gündoğan Edebiyat 2/1992.
 • Germanistik Öğreniminde Mediävistik’in Yeri ve Önemi. Germanistik Sempozyumu, Erzurum 1992.
 • Alman Halk şiirinde Türkler, DTCF Dergisi, c. XXXVI, sayı 1 v. 2.
 • Türkleri Konu Alan Manzumeleriyle Michel Beheim, (kitap) Ankara1994.
 • Michel Beheim. (DTCF VIII. Kazı ve AraĢtırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara 1994)
 • Thomas Mann: Hürriyet ve Asalet, Gündoğan Denemeler Seçkisi /Ankara 1990.
  Hermann Hesse’nin Mektupları, (çeviri kitap, 2.basım) Ankara 1993.
 • W. V. Goethe: Roma Notları, (yayımlandığı yer: ) Gezi Notları Seçkisi /Gündoğan yayınları, Ankara 1994.
 • Rene König: Günümüz Sosyolojisi, (çeviri kitap), İzmir 1994.
 • Kültürlerarası İletişimde Yabancı Filolojilerin Yeri (Yabancı Kültür ve Edebiyatların Türkiye’de Öğretimi ve Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara 1994).
 • Friedrich Neumann: Hartmann von Aue’nin “Erec” Romanında Konya,(çeviri makale), DTCF Dergisi 1994.
 • Din Sosyolojisi Açısından Mürşit ve Mürit İletişimi, (Jocahim Wach’tan çeviri), (yayımlandığı yer: ) İletişim /Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2002/15, 153–183 sayfaları arası.
 • Davranış Biçimleri Bakımından Eski Alman Edebiyatı, (yayımlandığı yer: ) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Cumhuriyetimizin 80.Kuruluş Yıldönümü Anı kitabı, 2004.
 • Liyakat ve Hoşgörü (10. Türk Milletlerarası “Germanistik Kongresi/ Hoşgörü ve Buluşma, Konya 2007)
 • Bani-i Arvas Seyyid Muhammed Kutub (kitap, Ankara 2008).
 • EskiAlman Edebiyatından bir Portre: Selahâddin ya da “Asil Mülhit”, (yayımlandığı yer:) Semahat Yüksel Armağan Kitabı, Ġstanbul 2009.
 • “Bizler-Onlar”: Walther von der Vogelweide ve Karacaoğlan, II. Uluslar arası Edebiyat ve Bilim Sempozyumu, http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?d=837
  Aydınlanma Nedir? (Immanuel Kant’tan çeviri; yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi yayınları No:401, Ankara 2014.
 • Alman Aydınlanmasında Burjuvazi ve Kültür, (yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 401, Ankara 2014.