Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

06100 Sıhhiye / ANKARA

 

Tel: (0312) 310 32 80 Dahili: 1580

Fax: (0312) 310 5713- 309 3673

E-posta: toklu@ankara.edu.tr