• Alman Kayzeri Friedrich Barbarossa, 3. Haçlı Seferi sırasında, 18 Mayıs 1190’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’yı alır. Ancak yapılan barış antlaşmasına uyarak çok kısa bir süre sonra şehri boşaltır. Türkiye ve Almanya arasındaki ilk diplomatik ilişki bu olay vesilesiyle başlar.

 

 • Kayzer Friedrich II. (1212-1250), Türk – İslam düşünürleri Farabi (Alpharabius) ve İbni Rüşd’ün eserlerini Almancaya tercüme ettirir. Bu, kültürel mübadelenin başlangıcıdır.

 

 • Niğbolu Meydan Muharebesi’nde (1396) Türklere esir düşen Münihli Johann Schiltberger, Anadolu’da otuz yıl kaldıktan sonra 1427’de Bavyera’ya geri döner. Başından geçenleri kitap halinde 1476’da yayımlar. Schiltberger’in bu eseri, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemi hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır.

 

 • Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu 1529’da Viyana’yı kuşatır.

 

 • Martin Luther, Yunanistan ve Macaristan’ın Türkler tarafından alınması üzerine 1543’te Alman halkına hitaben yazdığı bir yazıda olayı, kıyametin bir alameti olarak yorumlar.

 

 • 16. yüzyılda Türk-Alman ilişkileri yoğunlaşır. Alman Kayzeri tarafından 1528-1599 yılları arasında Viyana’dan İstanbul’a 29 heyet gönderilir. Bu heyetlerde görev alan elçilerin ve maiyetlerindeki kişilerin Osmanlı Devleti ve Osmanlılar hakkında yazdıkları (Hatıra, mektup, seyahatname vs.), Almanya’da Osmanlı imajının oluşmasında son derece etkili olmuştur. (Mesela, Busbeck’in Türkiye Mektupları, Hans Dernschwam’ın Anadolu Seyahatnamesi)

 

 • Almanya’da ilk Türk dili grameri ‘Institutionum liguae Turciae libri quator) 1612’de Leipzig’te yayımlanır. Yazarı, bir Almandır.

 

 • İkinci Viyana Kuşatması’nı (1683) takip eden yıllarda, kuşatma sırasında esir düşen Türkler, almanya’da vaftiz edilir. Olay, tarihe “Türk Vaftizi” olarak geçer.

 

 • Türk-Alman ilişkilerinin kültürel bağlamda zirvede olduğu dönem, 18. Yüzyıldır. Almanya’da müzik ve mimaride Türk modası hâkimdir. Dresden kentindeki Türk Bahçesi’nde bir yapı Türk sarayına dönüştürülür. Schwetzingen’de saray parkında (1780-1785) ve başka yerlerde camiler yapılır. Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” operası ilk defa 1782’de sahnelenir.

 

 • İlk Türk elçilik heyeti, 24 Temmuz 1763’te Ahmed Rasim Efendi başkanlığında Berlin’e gelir.

 

 • Osmanlı-Prusya dostluk antlaşması 1790’da yapılır.

 

 • Ünlü tarihçi Joseph von Hammer, Osmanlı Devleti hakkında bir kitap yazmak üzere İstanbul’a gönderilir.

 

 • Helmut von Moltke askeri danışma olarak Türkiye’ye gelir. (1835-1839)

 

 • İstanbul’da oturan Almanlar, “Teutonia Cemiyeti’ni” kurarlar. (1847)
 • General Baron Colmar von der Goltz, Türk Genel Kurmayına danışmanlık etmek üzere 1885’te 10 yıllık bir süre için Türkiye’ye gönderilir.

 

 • Demiryollarının İzmit-Ankara arasındaki kısmının yapımı 1888’de bir Alman konsorsiyumuna verilir.

 

 • Türkiye’de ilk Almanca gazete “Osmanische Post” adıyla 1890’da çıkar.

 

 • Kayzer II. Wilhelm’in 1898’deki Türkiye gezisi anısına İstanbul’da yaptırılan Alman Çeşmesi’nin 1901’de açılışı yapılır.

 

 • Almanlar, 1899’dan itibaren Osmanlı topraklarında okullar açmaya başlıyor: 1899-1903 yılları arasınnnda Beyrut’ta dokuz, 1899-1901 yılları arasında Selanik’te iki, 1901-1903 yılları arasında Kudüs’te altı 1899-1903 yılları arasında İzmir’de beş, 1882-1903 yılları arasında İstanbul’da altı okul açılmıştır. Bu okulların tamamı ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerini kapsıyor.

 

 • Elli kişilik bir Türk heyeti uzun süren bir Almanya gezisi yapar. (1911)

 

 • General Otto Liman von Sanders, 1913’te bir Türk –Alman askeri heyetin başına getirilir. Bu durum, Rusya ile ilişkilerde gerginliğe yol açar.

 

 • 11 Şubat 1914’te Berlin’de Türk-Alman cemiyeti (DTV) urulur. Birçok yerde şube açan cemiyetin 1917’de üye sayısı 5000’e ulaşır. Aynı bağlamda Türk-Alman dostluk antlaşması yapılır. Alman savaş gemilerinin Türk bayrağını çekerek Rusya’nın Karadeniz’deki Odesa ve Sivastopol limanlarını bombalaması, Türkiye ile Rusya arasında savaş çıkmasına sebep olur.

 

 • İstanbul Üniversitesi’ne (Darülfünun) 20 kadar Alman profesör davet edilir. (1915)

 

 • Mudanya Müzakeresine göre bütün Alman sivil ve askerler Türkiye’yi terk etmek zorunda kalır. (1918)

 

 • 3 Mart 1924’te Ankara’da Türk-Alman dostluk antlaşması imzalanır.

 

 • Alman Arkeoloji Enstitü’sü, 1929’da İstanbul’da bir şube açar.

 

 • Almanya, Türk dış ticaretine birinci sırayı alır. (1932)

 

 • Hitler Almanya’sından kaçan bilim adamları 1933’te Türkiye’ye gelir.

 

 • Türk devleti hesabına yurt dışında okuyan bursiyer sayısı, 1937’de 234’tür. Bunların 133’ü Almanya’dadır.

 

 • 1941’de Türk-Alman dostluk ve saldırmazlık antlaşması yapılır.

 

 • 3 Ağustos 1944’te Türkiye, Almanya ile olan diplomatik ilişkilerini keser.
 • Strassburg’ta Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne alınmasına karar verilir. ,Bonn’daki Türk temsilciliği, 1951’de elçiliğe çevrilir.

 

 • 18 Şubat 1952’de Türkiye Kuzey Atlantik Paktı’na (NATO) girer.

 

 • Türk-Alman işgücü antlaşması yürürlüğe girer. (1961)

 

 • Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963’te bir Ortaklık antlaşması imzalanır. Bu antlaşma, ileride üyeliğe gidebilecek bir gümrük birliğini öngörmektedir.

 

 • Almanya’daki Türk işçi sayısı 1972’de 500 bini bulur. Aynı yıl Hürriyet gazetesi ayrı bir Almanya sayısı çıkarmaya başlar.

 

 • Yurt dışındaki işçilerin Türkiye’ye döviz transferi 1992’de 1 milyar doları aşar. Neonaziler, Mölln ve Solingen’de Türklere saldırır.

 

 • Türkiye, Avrupa Gümrük Birliği’ne üye olur

 

 • İstanbul’da Türk – Alman Üniversitesi kurulur  ve 2013/2014 eğitim yılında birkaç dalda lisans ve yüksek lisans programları ile hizmet vermeye başlar.

 

 • 2014 yılı “Türk – Alman Bilim Yılı” ilan edilir.