19. yüzyılın Batı’da estirdiği milliyetçi/romantik havanın tesiriyle kurulan filolojiler, günümüzde perspektif değiştirerek varlıklarını sürdürmektedirler. Bu yabancı filolojilerin ülkemizdeki uzantıları ise, gerek ülkemiz şartları ve çıkarları açısından gerekse mezunların istihdamı noktasında üretkenliklerini ve işlevlerini yitirme noktasına gelmiş bulunuyorlar; bu durum – nereden bakılırsa bakılsın- kaynak israfına yol açmaktadır. Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak, ülkemiz ile Almanya arasındaki ilişkilerin çeşitliliğini ve kapsamını dikkate alarak

‘’ALMANYA ARAŞTIRMALARI’’

adı altında yeniden yapılanmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Böyle bir yapılanmadan maksadımız ve hedefimiz, ülkemiz çıkarlarına hizmet edecek ‘’Almanya Uzmanı’’ insan yetiştirmektir.