Yeniden Yapılanma

  1. yüzyılın Batı’da estirdiği milliyetçi/romantik havanın tesiriyle kurulan filolojiler, günümüzde perspektif değiştirerek varlıklarını sürdürmektedirler. Bu yabancı filolojilerin ülkemizdeki uzantıları ise, gerek ülkemiz şartları ve çıkarları, gerekse mezunların istihdamı açısından yeniden gözden geçirilmeyi gerektirecek bir noktaya gelmiş bulunuyorlar. 1935 yılından beri faaliyet gösteren Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalımız, görev alanı ile ilgili birçok hususta bu güne kadar öncülük ettiği halde (öğretmen yetiştirme, akademik personel yetiştirme, diğer üniversitelerde muadillerini açma), bugün bu misyonunu arzu edilen bir seviyede yerine getirme noktasında ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bizi mevcut noktaya taşıyan nedenler arasında, kuşkusuz, çatısı altında varlığımızı sürdürdüğümüz Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi mezunlarının öğretmenlik formasyon hakkından yoksun bırakılmaları, bir çok üniversitemizde çok sayıda Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinin açılması, ortaöğretimin genelinde Almancanın yabancı dil olarak son derece gerilemiş olması ve gençlerimizin maddi ve ailevi nedenlerle haklı olarak yaşadıkları illerdeki muadil bölümleri tercih etmeleridir. Ancak biz Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak, güçlü geçmiş ve birikimimize dayanarak Anabilim Dalımızı yeniden öncü ve örnek konumuna getirmek amacıyla günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden gözden geçirerek ‘’ALMANYA ARAŞTIRMALARI’’ adı altında yeniden yapılandırmak istiyoruz. Avrupa’daki, emsallerimizin büyük bir kısmı bu anlamda yeniden yapılandırılmıştır. Biz yeni yapılanmaya uygun olarak müfredat programımızı gözden geçirmek istiyor ve bu amaca yönelik olarak, daha şimdiden, 2019-2020 eğitim – öğretim yılında okutulacak ders programımıza Türk-Alman İlişkileri / Dünü ve Bugünü adlı bir dersi koyarak ilk adımı atmış bulunuyoruz. Programımızı bu kapsamda süreç içerisinde geliştireceğiz. Bu bağlamda olmak üzere akademik iç ve dış paydaşlarımızı da çeşitlendirip zenginleştireceğiz, dolayısıyla mezunlarımıza istihdam noktasında yeni bir alan açmış olacağız.